Regnskap

4.2.2: Saldobalanse

Saldobalansen er en oversikt over inngående og utgående saldo på alle regnskapskontoene. Oversikten viser som standard de kontoene der det er bokført et beløp, men det er mulig å huke av for “Vis også aktive kontoer uten bevegelse” under “Flere valg”.

Saldobalansen skal gi en rask og effektiv oversikt for en gitt periode og spesifiserer også endringen som har blitt bokført den perioden. Det er mulig å spesifisere periode ved å klikke i feltet for periode og velge et år, en termin eller en måned. Det er også mulig å velge hittil i år, samt trykke på “Flere valg”. Under «Flere valg» får du mulighet til å spesifisere kunde, leverandør, ansatt og prosjekt ved behov. Du kan også oppgi kontonummer fra/til.

Resultatkontoer vil ikke ta med inngående balanse over i et nytt regnskapsår, så hvis du velger januar i påfølgende år, vil inngående balanse alltid være 0 på kontoer fra 3000 og oppover.