Regnskap

4.2.3: Bilagsoversikt

I bilagsoversikten (bilagsjournal) finner man alle bokførte bilag i stigende nummerserie. Øverst på siden kan man søke på bilagsnummer for å få opp et bestemt bilag. Det er også mulig å spesifisere søket sitt under “Flere valg”. Der kan man søke på bestemte bilagstyper og nummerserier.

Ved å trykke på «Vis bilag» får du opp bilaget til høyre for oversikten. Oversikten gir en rask og enkel oversikt over hvem som har bokført bilaget, samt hvilke kontoer og periode bilaget er bokført til. Ved å klikke på selve bilagsnummeret kan man gjøre endringer eller reversere bilaget. I Tripletex er det mulig å redigere et bilag som allerede er bokført så lenge perioden regnskapsperioden er åpen og mva-meldingen for perioden ikke er opprettet.

Utskrift av bilag

Hvis du har behov for å ta ut eller lagre bilagene med selve bokføringsbilaget i en bestemt periode så er dette mulig. Marker bilagene du trenger og velg “Skriv ut valgte bilag”. Du vil få opp en pdf med selve bokføringen og tilhørende bilag. Velg om du ønsker å skrive ut eller lagre lokalt.