Regnskap

4.2.4: Rapporter og årsregnskap

I tripletex har du muligheten til å hente ut en rekke rapporter, i denne delen kan du lese om noen av disse rapportene.

Resultatrapport

I resultatrapporten ser du selskapets driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader for en valgt periode. Nederst i perioden ser du selskapets resultat. Du velger periode ved å trykke på feltet under “Periode”. Her kan du enkelt velge om vil se rapporten for hele året, én termin eller én spesifikk måned ved å klikke på perioden du ønsker å se.

Under “Flere valg” kan du spesifisere rapporten ytterligere.
Det er også mulig å velge resultatrapport spesifikt for kunder, leverandører, ansatte eller prosjekter under Regnskap > Resultatrapporter.

Alle de fargede (blå) tallene i rapporten er klikkbare, og du blir tatt videre til Kontospesifikasjon (hovedbok) for den kontoen og perioden du klikker på.

Balanserapport

I balanserapporten ser man selskapets samlede egenkapital og gjeld for en valgt periode. Du kan velge periode og filtrering på samme måte som for resultatrapporten. De blå feltene er klikkbare og tar deg videre til kontospesifikasjon (hovedbok).

Årsregnskap / Regnskapsoversikt

I regnskapsoversikten får du en oversikt over hvilke regnskapsår du har i Tripletex. Det er mulig å avslutte et regnskapsår ved å trykke seg inn på “Årsregnskap 20xx” og trykke “Avslutt årsregnskap” nederst på siden. For å kunne gjøre dette må du bokføre sluttposteringene i forkant. Når du avslutter årsregnskapet så lukkes årsregnskapet, resultatkontoene tømmes og balansen overføres til neste års åpningsbalanse.

Det er under “Årsregnskap 20xx” at du kan åpne/lukke perioder (måneder) i regnskapet hvis du for eksempel er ferdig å avstemme en periode og ønsker at det ikke skal bokføres flere bilag til den perioden.