Regnskap

4.2.5: Mva-melding

Alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere mva-melding. Når mva-melding opprettes, vil det samtidig opprettes et bokføringsbilag som flytter mva-beløpene fra de ulike mva-kontoene til oppgjørskonto for mva. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift virksomheten skal betale til staten, eller staten skal betale til virksomheten.

Se video om mva-melding i Tripletex neden for eller du kan lese mer om mva-melding i Tripletex her.