Regnskapsinnstillinger

4.1.1: Kontoplan

Her finner du en oversikt over alle regnskapskontoene i Tripletex. Dette er en standard norsk kontoplan. Det er hensiktsmessig å gjøre seg kjent med kontoplanen, og tilpasse denne etter kundens behov. Hvis kunden selv skal jobbe i Tripletex-kontoen, gjerne i samarbeid med regnskapsfører, er det spesielt viktig å tilpasse kontoplanen slik at man sikrer riktig bokføring. Tripletex legger opp til at du skal kunne ha en arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører.

I kontoplanen har du ulike handlinger du kan utføre, du kan:

  • Opprette ny konto eller kopiere allerede eksisterende konto.
  • Masseredigere ved å trykke “tillat redigering”.
  • “Vis i registrer leverandørfaktura” – gir deg mulighet til å bokføre en inngående faktura mot en aktuell regnskapskonto.
  • Inntektskontoer låses for mva.