Regnskapsinnstillinger

4.1.3: Regnskapsregler

Fanen regnskapsregler består av flere viktige seksjoner. I denne leksjonen tar vi kun for oss to av de viktigste seksjonene som er relevante for alle. Vi anbefaler deg å bruke hjelpesenteret for å lese mer om de andre seksjonene under regnskapsregler som du ser er relevante for virksomheten din.

I seksjonen Moduler bør du ta stilling til hvilke behov kunden har til regnskapet i Tripletex. Dette inkluderer for eksempel om det er behov for føringer i valuta eller å periodisere inngående fakturaer. Her kan du også sette opp dine behov for kostnadsbærere, budsjettering og rapportering → hvor du blant annet kan sette på avdelingsregnskap og prosjektregnskap.

I seksjonen Konteringsregler finner du et standardisert oppsett med bokføringsregler fra Tripletex. Dette kan endres, men vi anbefaler at det gjøres av regnskapsfører eller regnskapskyndig person. Det er her mye av automatikken i systemet ligger. Man kan kun velge én regnskapskonto per konteringsregel.

Konteringsreglene gjør det mulig å tildele konto automatisk ved bokføring. Dette gjelder for eksempel bokføring av salgsinntekt basert på mva-sats på ordrelinjer, øreavrunding, bokføring av lønnskostnader, samt purregebyr og renter fra fakturaoversikten.