Regnskapsinnstillinger

4.1.4: Betalingstyper

Betalingstypene avgjør hvordan betalinger bokføres i Tripletex. Vi skiller mellom betalingstyper for utbetalinger, innbetalinger og bankavstemming.

Utbetalinger

Når du betaler inngående fakturaer gjøres dette via bilagsmottaket, og det er vanlig å ha en bankintegrasjon slik at den betales direkte fra Tripletex under Bank > Betalinger. Det samme gjelder for lønnsutbetalinger som gjøres fra lønnsmodulen. Da bruker du betalingstypen som opprettes automatisk når man setter opp bankintegrasjon.
Det hender likevel at du må utføre manuelle utbetalinger eller at du betaler noe med bedriftskort. Da er det mulig å sette opp andre betalingstyper mot spesifikke regnskapskontoer.

Innbetalinger

Her kan du sette opp egne betalingstyper for innbetalinger fra kunder, spesielt hvis kunder betaler på andre måter enn innbetaling til bank med KID. Dette kan være spesielt aktuelt hvis du har innbetalinger via nettbutikk, Klarna eller Vipps.

Bankavstemming

Det er mulig å sette opp betalingstyper som du kan bruke for bokføringen direkte i automatisk bankavstemming. Dette gjelder for eksempel bokføring av månedlige bank- og kortgebyr.