Reiser og utlegg

9.4: Godkjenne reiseregninger og utlegg

Du vil nå få en rask gjennomgang av godkjenningsprosessen for reiser og utlegg. Vi viser også hvordan du kan avvise et utlegg eller en reise og hvor denne havner etter avvisning.