Reiser og utlegg

9.5: Reiseregninger og utlegg i appen

På startsiden i Appen vil du se hvilke moduler du har tilgang til avhengig av hva administratoren i selskapet har gitt deg tilgang til. Du kan motta varslinger inne på appen. Varslinger finner du på bjellen oppe til høyre.

Du oppretter reiser og utlegg ved å gå inn på modulen i appen og trykker på pluss tegnet.

Ved å trykke på “Utlegg” vil man få opp kamerafunksjonen og da kan du ta bilde av kvitteringen som skal sendes sammen med utlegget. Det er også mulig å legge til eksisterende bilder eller filer fra mobilen ved å klikke på bilde ikonet nederst til venstre. Ved å klikke på bilde ikonet med pil og trykker på ja for å fortsette vil du komme til et nytt bilde hvor du setter inn følgende info.: beløp, dato, kostnadskategori, betalingstype, ev. prosjekt og kommentar. Trykker du på lagre får du muligheten å sende det til godkjenning.

Ved opprettelse av reiser trykker man på “plusstegnet” og “reise” inne modulen i appen. Først taster du inn “destinasjon” deretter fyller du ut resten av reisedetaljene: Avreise fra, avreise- og returdato, klokkeslett, formål og ev. prosjekt. Etter lagring vil du se at reisedetaljene får tildelt et nr. Trykke på plusstegnet for å registrere kostnader som diett, kjøring og andre diverse kostnader. Trykk på “sende til godkjenning” når all registrering er ferdig.

Klikk her for mer informasjon om hvordan reiser og utlegg kan opprettes i app.