Timeliste

8.1: Timelisteinnstillinger

Timeregistrering kan både brukes som grunnlag for lønn i Tripletex, og det kan brukes i tilknytning til prosjektmodulen. Hvis du fører timer mot et prosjekt så vil timene kunne faktureres til kunder.
Når du skal ta i bruk timeregistrering i Tripletex er det viktig å se over timelisteinnstillingene. Dette er for å sette opp riktige godkjenningsrutiner, samt aktiviteter som den ansatte skal registrere timer på.

Moduler

Innledningsvis ligger det et oppsett for godkjenningsrutiner ved timeregistrering,

 • Godkjenning av timer til fakturering
  Aktiveres denne haken kan en leder med tilgang kunne godkjenne timer til fakturering. Dette gjelder kun timer som er ført mot et prosjekt.
 • Timeliste ferdig registrert
  Hvis du ønsker at den ansatte skal markere i timelisten at den er ferdig registrert når uken er ferdig. Da vil en leder kunne se i “Status timeliste” at den ansatte har markert timelisten som ferdig registrert. Hvis ønskelig kan du også ha på en ukentlig godkjenning. Da vil timelisten til den ansatte låses og den ansatte vil ikke kunne føre flere timer den uken.
 • Månedsoversikt ferdig registeret
  Ønsker du at den ansatte skal markere at de er ferdig å føre timer for en måned. Vil også generere et varsel om å fullføre timeføring den aktuelle måneden.
  Er det ansatte med timelønn og lønnskjøring i Tripletex, må denne være aktivert slik at grunnlaget av timeføringen kommer til utbetaling. For ansatte med fastlønn og hvor det skal utbetales overtid, fleksisaldo mm – må også månedsoversikten godkjennes med denne haken.
 • Fleksisaldo
  Brukes for å holde en oversikt over hvor mye de ansatte jobber for mye/lite. Dette er kun mulig for ansatte med fastlønn og som fører timer ut i fra en normaltid.
 • Feriesaldo
  Fører den ansatte mot denne aktiviteten vil du kunne følge med hvor mye den ansatte har tilgode av ferie i løpet av året.

Internaktiviteter

Internaktiviteter er ufakturerbare og benyttes ikke ved timeføring mot prosjekter. Det kan for eksempel være ferie, sykdom eller administrasjon. Du kan legge til og slette aktiviteter. Det er ikke mulig å slette aktiviteter som det er ført timer mot, men de kan settes til inaktiv.
Den forhåndsopprettede ferieaktiviteten styrer feriesaldoen og bør derfor ikke slettes.

Prosjektaktiviteter

Prosjektaktiviteter kan benyttes på alle registrerte prosjekter og er i utgangspunktet fakturerbare. Du kan fjerne haken for fakturerbar, noe som da vil redusere faktureringsgraden til den ansatte. Det er også mulig å begrense hvilke aktiviteter det kan føres timer på i ulike prosjekter, men dette gjøres i kontrakten på selve prosjektet. I timelisteinnstillingene kan du velge en fast timepris, men dette kan også tilpasses i hvert enkelt prosjekt.

Kan velge at kommentar skal være påkrevd på prosjektaktiviteter under seksjonen for «Preferanser og andre innstillinger».

Du kan lese mer om timelisteinnstillinger her.

Timeføring i Tripletex