Timeliste

8.2: Gjøre lønnsarter tilgjengelig i timelisten

Hvis det er behov for å føre overtid i timelisten så må du aktivere egne lønnsarter for dette. Lønnsartene vil da bli tilgjengelig under feltet “lønnsarter” i timelisten til de ansatte. Det er også mulig å begrense hvilke ansatte som skal ha tilgang til en spesifikk lønnsart.

For å tilgjengeliggjøre lønnsarter i timelisten må du gå til Lønn > Lønnsinnstillinger > Lønnsarter. Deretter velger du “vis i timeliste” for den/de aktuelle lønnsarten(e).

Dette kan gjøres fra oversikten ved å huke av “tillat redigering” eller du kan klikke deg inn på en lønnsart og hake av for “Vis i timeliste” helt nederst. Her kan du også begrense tilgangen i timelisten for de ansatte.