7.2: Fakturainnstillinger

Under fakturainnstillingene setter du opp standard innstillinger for fakturaer som sendes ut fra Tripletex. Noen av disse innstillingene kan du overstyre på tilbud/orde-, prosjekt og kundenivå dersom dette er nødvendig.

De alternativene som velges i innstillinger vil ha innvirkning for hele selskapet, og eventuelle endringer som gjøres her vil derfor ha virkning for alle som fakturerer fra det aktuelle selskapet. Disse avhukingene vil være relevante å ta stilling til før du fakturerer i Tripletex.

Ordre/tilbud

 Tilbuds-/ordrenummer
– Avhukingen aktiverer tilbud- og ordrenummer. Hvilket startnummer du ønsker vil du definere i feltet under.

Registrer rabatt/påslag på ordrelinjer
– Dersom du ønsker å ha muligheten til å registrere påslag og/eller rabatt i ordrelinjene på faktura må denne avhukingen være aktivert.

Under innstillingene ordre/tilbud vil du også ha mulighet til å gjøre en endring i starten på nummerserien. Dette kan være aktuelt å gjøre en endring på dersom du ønsker å fortsette på nummerserie fra tidligere system. I Tripletex er tilbud, ordre og prosjekt samme nummerserie. Det vil også være mulig å legge til en standard tekst for e-poster som sendes ut ved tilbud, ordre, pakkseddel eller forhåndsvisning av faktura til kunde. Denne legger du inn under feltene «Tilbudskommentar» eller «Ordrekommentar», men kan overstyres idet e-post sendes til kunde.

«Vis kostnad» -Vil vise kostnader i ordrelinjer når du oppretter ordren. Dette vil ikke være med på tilbud, ordre eller faktura ut til kunde.

Velger du noe under «vår kontakt» vil dette være synlig på utgående ordre, tilbud og faktura til kunde.

Dersom du ønsker en egendefinert sortering av ordrelinjer velges også dette her.

Har du prosjektmodulen vil det være mulig å gjøre noen flere justeringer knyttet til prosjektfakturering.

I underfanen «Fakturaoppsett» vil du også kunne legge inn firmaets logo slik at denne også er synlig på utgående fakturaer. I denne fanen kan du også gjøre avhukinger selskapsinformasjon og andre detaljer du ønsker synliggjøre på tilbud, ordre og fakturaer som går ut til kunde, samt sette opp en egen prosjektfakturamal.

Det vil også være en god del andre innstillinger man bør ta hensyn til for å tilpasse faktureringsbiten i Tripletex til selskapet man jobber med. Det er for eksempel her man setter opp:

  • Automatisk betalingspåminnelse-/purring – i mange tilfeller vil det være gunstig å aktivere automatiske utsendelser av purringer eller betalingspåminnelser for å slippe å sende disse manuelt fra fakturaoversikten.
  • SMS-varsling for betalingspåminnelser og purringer – betyr at det sendes en SMS til det mobilnummeret som er registrert på kunden med varsling om at påminnelse eller purring er sendt på e-post.
  • Abonnement – ønsker du å fakturere lik faktura hver måned, kvartal eller år? Aktiver abonnementsfakturering og les mer om dette her.
  • Inkassobyråer – klikk på “Velg inkassobyrå” for å få en oversikt over alle inkassobyråer vi har en integrasjon opp mot.

For en mer detaljert beskrivelse av fakturainnstillingene kan du se her.