Et sikkert regnskapssystem


Er det mindre sikkert å ha regnskap, lønnsinformasjon og kunderegistre i skyen? Nei, dette er langt sikrere enn å ha all informasjon på harddisken på kontoret. Her ser du hvorfor.

Sertifiseringer


ISO 27001

ISO 27001

Sertifisering

Dette sertifikatet bekrefter at Tripletex følger de høyeste standarder innenfor dokumentasjon av systemet, pålitelig administrasjon, interne rutiner, fokus på kontinuerlig forbedringer og en preventiv arbeidsmetodikk.

ISO 9001

Sertifikatet bekrefter at Tripletex vil levere produkter og tjenester som konsekvent oppfyller kravene og forventningene til kunder og andre relevante interessenter på en mest mulig effektiv måte.

 ISAE 3402

ISAE 3402

ISAE 3402 omfatter internkontroller som er relevante for finansiell rapportering og har som formål å kontrollere samsvar med lover og regler.

Våre forpliktelser

Vi vet at tilgjengelighet og sikkerhet er viktig for våre kunder. Derfor tar vi i Tripletex sikkerhet på høyeste alvor.

Vår misjon er å gjøre økonomistyring enklere, og vi forstår vårt ansvar overfor deg som kunde. Dine data er viktig for oss, og vi har gode og strenge retningslinjer som gjør at du har tilgang til systemet og dine data når og hvor du måtte ønske.

Tilgjengelighet

Tripletex er tilgjengelig på kontinuerlig basis (24/7/365) med unntak av planlagt vedlikehold i korte perioder om natten. ISO-sertifiseringene våre krever en minimum oppetid på 99.8%, som Tripletex tilfredsstiller. På denne måten kan vi tilby våre kunder forutsigbarhet, og at vedlikehold berører våre kunder i minst mulig grad.

Alle våre data lagres hos vår driftsleverandør Amazon Web Services (AWS). Datasentrene er satt opp med høy sikkerhet, og de har overvåking, adgangskontroll og alarmsystemer. Driftsløsningen er også satt opp med redundans (to eller flere datamaskiner jobber parallelt med samme oppgaver og speiler hverandre, slik at dersom en av dem skulle gå ned, så kan den andre ta over) i alle ledd på fysisk separerte servere. Totalt sett gir dette våre kunder meget høy sikkerhet.

Sikring av tilgang

All datatrafikk er sikret med passord med 128-bits kryptering. Løsningen er beskyttet av en brannmur som skal hindre uautorisert tilgang. Det stilles strenge krav til de komplekse passordene, som lagres kryptert i databasen.

Som en ekstra sikkerhet, blir en konto automatisk låst ved mistanke om at noen prøver å skaffe seg uautorisert tilgang.

Sikkerhetskopiering og sikring av data

Vi foretar kontinuerlig sikkerhetskopiering av databasen slik at det alltid finnes en ekstra server med oppdaterte data. I tillegg tas det sikkerhetskopier av system og database hver natt, og kopiene lagres på fysisk adskilte steder. Både database og dokumenter er kontinuerlig og fullstendig kopiert til Norge med hjemmel i bokføringsloven. Det er også kontinuerlig backup til Frankfurt grunnet drift og sikkerhet.

Tripletex’ kunder har alltid tilgang til å eksportere sine egne data gjennom filnedlasting i løsningen.