Oversikt over tidligere RF-skjemaer som støttes av ny løsning i Tripletex sin årsoppgjørsmodul

Her finner du en oversikt over hvilke RF-skjema som støttes i Tripletex, samt hva som er planlagt. Vi vil også vurdere fortløpende gjennom 2023 hva vi vil støtte for årsoppgjøret 2023.

Enkeltpersonforetak

RF-1030Skattemelding ENKSkattemelding for ENK leveres på skatteetaten.no etter innsending fra Tripletex
RF-1366 ……………Endringsskjema for skattemelding for ENKStøttes i løpet av årsoppgjørsesongen 2022
RF-1341Beregning av alminnelig inntekt for ENK på SvalbardStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1034Fordeling mellom kommuner ENKStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1231Bankinnskudd i utlandetFylles ut i Skatteetatens portal
RF-1147Fradrag i norsk skatt bet. i utland (for personer)Fylles ut i Skatteetatens portal
RF-1149Tilleggsskjema for RF-1145/RF-1147 (Nærinntekt skattlagt i utland)Fylles ut i Skatteetatens portal
RF-1150Nedsettelse inntektsskatt på lønn og pensjonStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1359Gevinst, tap, utbytte på aksjer mv (KUN AS)Planlagt å støtte dette ila mai 2023
RF-1098Formue av næringseiendomPlanlagt å støtte dette ila mai 2023
RF-1189Utleie av fast eiendomPlanlagt å støtte dette ila mai 2023
RF-1221Deltakeroppgave for deltaker i ANS/DAFylles ut i Skatteetatens portal

RF-1175Næringsoppgave 1Ja
RF-1242Næringsoppgave for billedkunstnereStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1177LandbrukPlanlagt å støtte dette i 2024
RF-1016Formue av skogeiendomPlanlagt å støtte dette i 2024
RF-1213FiskePlanlagt å støtte dette i 2024
RF-1022Pensjon og lønnSkjemaet utgår
RF-1084AvskrivningerJa
RF-1219Gevinst og tapskontoJa
RF-1224PersoninntektJa
RF-1125BilJa
RF-1223Drosje og lastebilnæringJa
RF-1122Overnatting og serveringJa
RF-1053Fradrag i skatt for FoUStøttes ikke for årsoppgjør 2022

Aksjeselskap

RF-1028Skattemelding ASJa
RF-1098Formue av næringseiendomJa
RF-1297Opplysninger om flerboligbygningStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1359Gevinst, tap, utbytte på aksjer mvJa
RF-1145Fradrag i norsk skatt bet i utland for AS og SDFStøtter ikke utl.forhold i årsoppgjør 2022
RF-1149……….Tilleggsskjema for RF-1145/RF-1147 (Nærinnt. skattlagt i utland)Støtter ikke utl.forhold i årsoppgjør 2022
RF-1206Konsernbidrag, mottatt og avgittJa
RF-1315Begrensning av rentefradrag i konsernStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1509Unntak for rentebegrensning mv i konsernStøttes ikke for årsoppgjør 2022

RF-1167Næringsoppgave 2Ja
RF-1173Næringsoppgave 4 (bank og finans)Støttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1501Næringsoppgave 6 (livsforsikringsfortak, pensjonskasser mv)Støttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1503Næringsoppgave 7 (skadeforsikringsforetak)Støttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1016Formue av skogeiendomPlanlagt å støtte dette i 2024
RF-1022Pensjon og lønnSkjemaet utgår
RF-1084AvskrivningerJa
RF-1219Gevinst og tapskontoJa
RF-1052Avstemming av EKJa
RF-1217ForskjellerJa
RF-1125BilJa
RF-1223Drosje og lastebilnæringJa
RF-1122Overnatting og serveringJa
RF-1053Fradrag i skatt for FoUStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1123Kontrollerte transaksjoner og mellomværenderStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1109Uttak fra norsk områdeStøttes ikke for årsoppgjør 2022
RF-1045Regnskapsutdrag (for Utenlandsk selskap med begrenset skatteplikt til Norge)Støtter ikke utl.forhold i årsoppgjør 2022
RF-1269Tilleggsskjema for foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRSStøtter ikke IFRS i årsoppgjøret 2022
RF-1197RederibeskatningStøtter ikke rederi i årsoppgjøret 2022
RF-1151Kraftverkseier – oppsummering for alle kraftverkStøtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022
RF-1152Særskilte driftsmidler i kraftverk – avskrivninger og påkostningerStøtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022
RF-1153Skattlegging av vannkraftverkStøtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022
RF-1161Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverkStøtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022
RF-1156Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanleggStøtter ikke kraftverk i årsoppgjøret 2022

Selskap med deltakerfastsetting (SDF)

RF-1215Selskapsmelding for SDFStøtter ikke SDF for årsoppgjør 2022
RF-1233Selskapets deltakeroppgaveStøtter ikke SDF for årsoppgjør 2022
RF-1368Næringsoppgave 5 (ikke-regnskapspliktig SDF)Støtter ikke SDF for årsoppgjør 2022


Norsk-kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS)

RF-1245Selskapsmelding for NOKUSStøtter ikke NOKUS i 2022
RF-1234Selskapets melding over deltaker i NOKUSStøtter ikke NOKUS i 2022
RF-1246Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUSStøtter ikke NOKUS i 2022

Oljeselskap mv

RF-1323Skattemelding for oljeselskapStøtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven
RF-1118…..Rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntektStøtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven
RF-1120Beregning av friinntekt etter petroleumsskattelovenStøtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven
RF-1346Avskrivninger i henhold til petroleumsskattelovenStøtter ikke selskaper som omfattes av petroleumsskatteloven

Andre relevante oppgaver

RR-0002Årsregnskap til BrRegJa

RF-1086AksjonærregisteroppgavenVi har ikke støtte for aksjebok/AR i 2022