Stikkord: Årlig MVA-oppgjør

Søke om årstermin for MVA?

Hva er kravene for å søke om årstermin for MVA?

For å kunne søke om årsterminoppgave for merverdiavgift må man ha en mva-pliktig omsetning som er under én million kroner de siste 12 månedene. I tillegg må firmaet ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minst ett år, og mva-meldingene må også være levert på rett måte og til riktig tid i minst ett år. 

Ordningen vil med andre ord ikke gjelde for mange selskaper som har flere ansatte. Mange enkeltpersonforetak og AS uten andre ansatte enn innehaveren kan imidlertid være kvalifisert til å søke. 

Bør du søke om årstermin?

En åpenbar fordel med årlig mva-termin er at du kan spare en del tid og arbeid når du kun behøver å levere én gang i året, i stedet for annenhver måned. Hvis du i tillegg har færre enn 600 bilag i året, trenger regnskapet ditt kun være ajour en gang i året. For små bedrifter frigjør dette potensielt mye tid som kan brukes på andre ting enn regnskap og innleveringer. 

Når det er sagt så forutsetter årlige terminer at man har god kontroll på likviditeten, altså at du faktisk er i stand til å betale når fristen kommer i mars påfølgende år. Det samme gjelder ved årlig ajourhold, det krever god orden i bilagene for å unngå en stor ryddejobb neste år. 

Hvordan beholde oversikt?

Dette er med andre ord en ordning som kan være hensiktsmessig så lenge man har god oversikt og kontroll over økonomien sin. For bedrifter som har valgt et moderne økonomisystem, som Tripletex, er dette bekymringer som hører fortiden til. Alt av kvitteringer kan scannes fortløpende med mobilen, og alle bilag kan arkiveres elektronisk i et bilagsmottak der de er enkle å finne tilbake til. 

Systemet gjør det enkelt å overvåke både lønnsomhet og likviditet, og har i tillegg innebygde finansieringstjenester dersom man skulle ha en periode med likviditetsutfordringer.

Slik søker du om årstermin

  • Søk om årstermin via Skatteetaten innen 1. februar
  • Frist for innsending er 10. mars året etter innvilget årstermin
  • Du kan søke om å gå tilbake til seks årlige terminer innen 1. desember for at det skal gjelde fra 1. januar påfølgende år. (Husk at du har plikt til å søke dersom omsetningen passerer 1 million kroner.)
  • Les mer om fordelene med Tripletex