Stikkord: forsikring

Å være sin egen sjef, styre arbeidsdagene selv og jobbe med noe du brenner for, er en drømmetilværelse for mange. Men friheten har også noen potensielle ulemper. Én av dem er hva som skjer hvis du blir syk. Eller snarere, hva du risikerer å gå glipp av om du blir syk. Da er det greit å vite at det finnes sykeforsikring for deg som driver enkeltpersonforetak.

Det er aldri gøy å bli syk. Er du selvstendig næringsdrivende kan sykdom være ekstra kjipt. Når sykdom gjør at ting stopper opp eller du må utsette oppdrag, kommer heller ikke pengene inn.

Mens en vanlig arbeidstaker får sykepenger med 100 % dekning fra første sykedag, er situasjonen nemlig en annen for deg som driver enkeltpersonforetak. Du har ikke rett på sykepenger før dag 17, og dekningen fra dag 17 er kun på 80 %. Det kan være tøft for mange, og føre til at økonomiske bekymringer blir en tilleggsbelastning.

Bør jeg ha sykeforsikring hvis jeg driver enkeltpersonforetak?

Har du enkeltpersonforetak bør du derfor vurdere å investere i en sykepengeforsikring som dekker deg dersom helsa plutselig skranter for en kortere eller lengre periode. Det kan kanskje oppleves som lite relevant med sykeforsikring hvis du sjelden er syk, og overraskende mange enkeltpersonforetak har ikke forsikret seg ved sykdom. Det kan få store konsekvenser om du en dag blir syk likevel.

NAV tilbyr en egen forsikring for selvstendig næringsdrivende, som gjør at du kommer bedre ut om du skulle bli syk. NAVs sykepengeforsikring for deg som driver enkeltpersonforetak gir deg muligheten til å velge mellom tre ulike alternativer:

  • 80 % dekning fra 1. til 16. sykedag
  • 100 % dekning fra 17. sykedag
  • 100 % dekning fra første sykedag

Vær obs på at NAV krever sykemelding for å utbetale sykepengene. Det vil si at du ikke kan bruke egenmelding for å få utbetalt sykepenger de første dagene du er syk, men må levere en sykemelding. Første sykedag regnes fra første sykemeldingsdag. Utbetalingen er også begrenset til maks seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden. I tillegg er det greit å være klar over at selvstendig næringsdrivende ikke opptjener feriepenger av sykepenger.

Les også: Fordeler og ulemper med enkeltpersonforetak

Hva koster sykepengeforsikringen og hvordan beregner NAV inntektsgrunnlaget?

Forsikringspremien avhenger av hvilken dekningsgrad du velger.

Dersom du velger alternativet med 80 % dekning de første 16 dagene, er premien på 2,2 % i 2022.

Velger du alternativet med 100 % dekning fra dag 17, betaler du 1,3 % av beregnet næringsinntekt.

Ønsker du 100 % dekning fra førstedag, er forsikringspremien på 9,5 %.

Beregning av inntektsgrunnlag for deg som har drevet i mer enn tre år

NAV beregner inntektsgrunnlaget ditt basert på den gjennomsnittlige næringsinntekten din de tre siste årene.

For deg som nylig har startet enkeltpersonforetak

Dersom du har drevet i mindre enn tre år, beregner NAV inntektsgrunnlaget ut fra hva du kan dokumentere av næringsinntekt.

Du finner mer informasjon om sykepenger for selvstendig næringsdrivende og hvordan inntektsgrunnlaget ditt beregnes på NAV sine sider

Ikke glem yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende

I tillegg til sykeforsikringen hos NAV, kan også frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring være lurt å ha for deg som driver enkeltpersonforetak.

En arbeidstaker som blir utsatt for skade, sykdom eller dødsfall på grunn av en arbeidsulykke, har rett på en rekke særytelser fra NAV, gjennom trygdeordningen. I tillegg er arbeidsgiver lovpålagt å tegne en yrkesskadeforsikring som dekker alle ansatte.

Driver du enkeltpersonforetak, er du derimot lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Du har i utgangspunktet heller ikke rett på ytelser knyttet til yrkesskadetrygd hos NAV. 

For å få rett til særytelsene kan du imidlertid søke om frivillig yrkesskadetrygd hos NAV.

Når du har gjort det, har du i tillegg mulighet til å tegne yrkesskadeforsikring hos et privat forsikringsselskap for å få en utvidet dekning ved yrkesskade.

Hva koster frivillig yrkesskadetrygd hos NAV?

Forsikringspremien utgjør 0,4 % av den forventede årsinntekten din.

Du betaler ikke premie for det du eventuelt tjener over 12 ganger grunnbeløpet

Bedriftsforsikringer – Dette må du vite

Når du starter egen bedrift, er det naturlig å ha mye fokus på det bedriften skal gjøre, enten du skal tilby en tjeneste, starte nettbutikk eller drive café. Men du bør også bruke tid på alt det praktiske rundt det å være ansvarlig for sin egen arbeidsplass. Én av de tingene du absolutt ikke bør glemme, er bedriftsforsikringer. Å sørge for riktige og relevante forsikringer for bedriften din bør være høyt opp på prioriteringslisten når du starter opp.

Les også: Sykeforsikring for enkeltpersonforetak – dette bør du tenke på

Hvilke typer bedriftsforsikringer trenger jeg?

Eksakt hvilke forsikringer bedriften din trenger avhenger av hvilken type bransje bedriften er innenfor. Enkelte forsikringer er alle bedrifter pålagt å ha, ifølge norske lover. Andre forsikringer kan det være kjekt å ha, selv om de ikke er lovpålagte. Det finnes også forsikringer som kan gi bedriften din et konkurransefortrinn, men hvilke? Det skal vi prøve å gjøre rede for i dette innlegget.

Disse to forsikringene må bedriften din ha

Leder du en nyoppstartet bedrift, er det viktig å passe på at du har de riktige forsikringene i orden.

Som arbeidsgiver er det to forsikringer du er lovpålagt å tegne – yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsforsikring for dine ansatte. Det kan i tillegg være andre forsikringer som er pålagt ulike bransjer, men de to ovennevnte gjelder uansett bransje eller sektor.

Fortsett å lese «Bedriftsforsikringer – Dette må du vite»