Stikkord: kassekreditt

Kassekreditt direkte i Tripletex

Hva er kassekreditt?

Kassekreditt er litt som et kredittkort for bedriften din. Du kan altså søke om en kredittramme for din bedrift, som eksempelvis kan dekke kortsiktig gjeld i perioder.

Kassekreditt er en trygg og utbredt finansieringsløsning, men som krever at du vurderer risiko og kostnad opp mot dine behov. Les videre hvis du lurer på hvordan kassekreditt fungerer, og om det kan være noe for din bedrift.

Kassekreditt for kortsiktig finansiering

Rent praktisk er kassekreditt en ordning som lar deg overtrekke driftskontoen inntil et avtalt beløp. Denne beløpsgrensen er kredittrammen din, og lar deg ha penger tilgjengelig for å dekke utgifter i en periode med lite omsetning. Denne fleksibiliteten er praktisk for mange virksomheter. Men det klassiske eksemplet er en bedrift med sesongvariasjoner, som skal kjøpe inn varer før høysesongen. Kassekreditt gir penger nok til å dekke de kortsiktige utgiftene, og kreditten kan innbetales når inntektene kommer inn.

Etter inngått avtale er kredittrammen tilgjengelig til enhver tid og kan benyttes ved behov. For eksempel ved uforutsette utgifter eller i en periode hvor utgiftene er større enn inntektene. Typisk er det en rente for den kreditten som faktisk benyttes, og en lavere rente på ubenyttet kreditt. Eventuelt kan långiveren ta betalt i form av provisjon. 

Hvem passer kassekreditt for?

Kassekreditt er en mye brukt form for kortsiktig finansiering, og benyttes av bedrifter av alle typer, i alle bransjer. Forskjellige virksomheter kan ha forskjellige grunner til å bruke kassekreditt, men i bunn og grunn handler det om å sikre at bedriften har mulighet til å betale for seg til enhver tid, selv om inntektene svinger. 


Om utført milepæl ikke er oppnådd, kan vi ikke fakturere. Men det stopper jo ikke våre regninger. Så da bruker vi av kassekreditten for å dekke kostnadene inntil videre.

Lars Lysell, daglig leder i Lysell Entreprenør

God likviditet er avgjørende for selskapets evne til overlevelse. Likviditetsstyring og -budsjett kan du lese mer om her. Behovet for kortsiktig finansiering er med andre ord ganske universelt. Samtidig finnes det også andre finansieringsformer som kan bidra til å forbedre bedriftens betalingsevne, som factoring og fakturasalg.

Fordelen med kassekreditt er at man får en buffer tilgjengelig som kan benyttes til å betale kortsiktige utgifter etter behov. Denne typen fleksibel og enkel finansiering er noe alle bedrifter kan ha nytte av, men som er spesielt nyttig for virksomheter der inntektene og kostnadene kommer til ulik tid. 

Passer kassekreditt for meg?

Kassekreditt er en enkel og fleksibel måte å få tilgang på ekstra penger til bedriften på. Størrelsen på kredittrammen, og når og hvordan du vil bruke pengene, velger du selv. 

Slik aktiverer du kassekreditt i Tripletex.

Hvis du må kjøpe varer eller betale andre kortsiktige utgifter i perioder med lite penger på driftskontoen, så kan en kassekredittavtale være et godt valg. Eller hvis du bare vil ha den ekstra tryggheten det gir å ha midler tilgjengelig til det bedriften trenger, når du trenger det. 

Nå som det i tillegg er både raskt og enkelt å søke om kassekreditt, uavhengig av virksomhetstype eller finansieringsbehov, er det et godt alternativ for stadig flere bedrifter.