Stikkord: krisepakke

Krisepakker til bedrifter med inntektsfall

Hva: Regjeringen har lansert en kompensasjonsordning for næringslivet. Denne skal bidra til å dekke faste kostnader for foretak som har hatt et omsetningsfall på minst 30 %. I tillegg er det foreslått en statlig lånegaranti til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel grunnet koronasituasjonen.

For hvem: Foretak som er rammet økonomisk av virusutbruddet

Inntektskompensasjon for bedrifter 

For å unngå at bærekraftige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet er det lansert en ny ordning som lar bedrifter som er rammet økonomisk av koronasituasjonen søke om å få dekket sine faste kostnader. 

For å kunne søke om kompensasjon fra staten må bedriften ha minst 30 prosent omsetningsfall som følge av utbruddet. Ordningen skal bidra til å dekke «uunngåelige» kostnader, knyttet til for eksempel regnskapstjenester, husleie, strøm og kommunale avgifter. 

Størrelsen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på bedriftens faste kostnader, og om man er pålagt å stenge av staten. Det ble åpnet for søknader 18. april.

LES OGSÅ: Fra fysisk butikk til nettbutikk på rekordfart

Med og uten næringsforbud

Ordningen vil treffe ulikt, avhengig av om staten har pålagt bedriften å stenge eller ikke. 

De som er ilagt næringsforbud vil få dekket inntil 90 % av sine uunngåelige, faste kostnader. Alle andre bedrifter som har hatt en stor reduksjon i omsetningen, 30 % eller mer, men som ikke er pålagt å stenge vil få en lavere kompensasjon. 

Statlige lånegarantier for rammede bedrifter

Myndighetene har etablert en statsgaranti på 90 prosent for bedrifter som er rammet økonomisk av virusutbruddet. Dette er en midlertidig ordning som skal bøte på konsekvensene av koronasituasjonen. For å sikre at tiltaket treffer næringslivet som tiltenkt er det satt opp en rekke vilkår som må oppfylles for å motta et statsgarantert lån. 

Det vil kun gis lån til bedrifter som under normale markedsforhold forventes å være lønnsomme. I tillegg må bedriften stå overfor en akutt likviditetsmangel som følge av koronautbruddet. Dette innebærer at bedriften ikke har tilgang til andre finansieringsalternativer for å sikre videre drift. 

Bankene styrer selv ordningen, og bedriftene behøver ikke søke andre steder for å kvalifisere. Ordningen er allerede i bruk, ta kontakt med din bank for mer informasjon.

Økt støtte til innovasjon og utviklingsprosjekter

Hva: Regjeringens krisepakke inneholder flere tiltak rettet mot oppstarts- og vekstselskaper. Endringene innebærer økt tilførsel av investeringsmidler, økte utlånsrammer, og endringer i vilkår på lån og støtteordninger. 

For hvem: Oppstarts- og vekstselskaper, bedrifter som mottar finansiering fra Innovasjon Norge.

Innovasjons- og etablerertilskudd

Regjeringens krisepakke for gründere og vekstbedrifter inneholder ulike virkemidler som sammen skal treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og -miljøer. Mange av disse administreres av Innovasjon Norge. 

I pakken finner vi blant annet innovasjonstilskudd som er myntet på små og mellomstore vekstselskaper som har prosjekter som vil kunne bidra til økt aktivitet i bedriften og dermed hindre permitteringer. Innovasjonstilskuddet skal bidra til at disse prosjektene kan gjennomføres på tross av fall i inntekter.

For nye oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer styrkes Innovasjon Norge sitt etablerertilskudd. Dette er en ordning for gründerbedrifter med vekstpotensial men begrenset tilgang på kapital. Styrkningen innebærer at flere bedrifter omfattes av ordningen. 

LES OGSÅ: Introduksjon til likviditetsstyring og likviditetsbudsjett

Innovasjonslån fra Innovasjon Norge

Utlånsrammen for innovasjonslånene fra Innovasjon Norge økes med 1,6 mrd. kroner. Denne økningen skal benyttes primært til likviditetslån, samt til økt tapsavsetning. Ordningen vil gi tilgang på finansiering til bedrifter som har potensial med som sliter med å hente finansiering i markedet. 

Ekstra investeringskapital til Investinor

Det statlige investeringsselskapet Investinor får tilført en milliard kroner i ekstra investeringskapital. Dette skal bidra til å gi vekstbedrifter kapital i et ellers krevende marked, slik at disse på sikt kan utvikle nye, lønnsomme arbeidsplasser. 

Endrede vilkår fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har også iverksatt flere tiltak som følge av koronasituasjonen. Dette innebærer blant annet at: 

  • Bedrifter kan søke avdragsutsettelse på lån
  • Rentene på lavrisikolån settes ned med 1,0 prosentpoeng, og 1,25 prosentpoeng på risikolån
  • Lavere krav til sikkerhet på innovasjons- og risikolån
  • Forlengede frister ved forsinkelser i gjennomføring av prosjekter
  • Størrelsen på kommersialiseringstilskudd og oppstartlån økes