Stikkord: økonomisystem

Bytte økonomisystem? Her er 5 tips som sikrer suksess

Forsikre deg om at systemet er enkelt å bytte til

Mange systemleverandører har en kompleks bytteprosess, og noen krever også at du bruker deres systemkonsulenter i migrasjonsprosessen. Før du velger system bør du derfor forhøre deg om hvordan migrasjonsprosessen foregår, hvor lang tid den tar og eventuelle kostnader relatert til den.

Tripletex er et enkelt system å bytte til, og i motsetning til mange andre systemer kreves det ikke investering i konsulenttimer for å komme seg i gang. De aller fleste nye kundene våre bytter regnskapsprogram selv med gratis hjelp fra vårt importteam. Importteamet importerer kunder, leverandører og produkter for deg.

Bytte økonomisystem midt i regnskapsåret

Vi får ofte henvendelser fra kunder som tror de må vente til nyåret før de kan bytte økonomisystem. Dette stemmer ikke.

Selv om vi i utgangspunktet anbefaler å starte med nytt system med åpningsbalanse datert 1.1., er det ikke noe i veien for at man kan bytte system midt i året. Det som likevel kan være lurt er å styre inn byttingen til mellom to MVA-terminer, men dette er heller ikke noe krav.

Benytt muligheten til å rydde opp i gammelt rot

På samme måte som flytting er en utmerket mulighet til å tømme skap og boder for unyttige ting, er bytting av økonomisystem en god mulighet til å rydde opp i systemet. Fjern gammel data og duplikater, sett opp en struktur som er tilpasset måten din bedrift jobber på, og bli enda mer effektiv når du kommer i gang med det nye systemet. Vi anbefaler å gå nøye gjennom følgende:

 • Kunder
 • Leverandører
 • Kontoplan – slå sammen eller del opp kontoer basert på behov. Vi anbefaler også alle å bruke Norsk Standard
 • Varer og varegrupper
 • Ansatte og avdelinger

Vi anbefaler også å bruke prosjektmodulen i Tripletex til å strukturere opp kostnader og eiendeler dersom du har behov for dette.

Sett deg inn i hvordan importfunksjonen fungerer

Når du skal bytte økonomisystem må du først eksportere data fra ditt nåværende system, for å deretter laste opp CSV/Excel-filer inn i det nye systemet. På denne måten får du enkelt selv importert store mengder data i samme operasjon. Før du begynner med dette bør du derfor sette deg godt inn i hvordan importfunksjonen fungerer.

Du kan importere følgende data til Tripletex:

 • Åpningsbalanse
 • Historisk balanse
 • Kunder/leverandører
 • Produkter
 • Ordre
 • Fakturaer
 • Bilag

Her kan du lese mer detaljert om hvordan du gjennomfører en import til Tripletex for hvert av punktene over.

Begynn med å sette opp riktig åpningsbalanse

Mange lurer på hvordan man setter opp riktig åpningsbalanse, og vi illustrerer dette ved hjelp av et eksempel.

Si at du ønsker å starte med Tripletex eksempelvis fra 1.juli. Du starter da med å rydde i eventuelle reskontroer før opprettelse av åpningsbalansen. Dersom du f.eks begynte med fakturering i Tripletex i april, men nå ønsker å gjøre all regnskapsføringen i Tripletex f.o.m. 1. juli, er det lurt å sjekke at de åpne postene på kundereskontro er korrekte per 30.06 i Tripletex. Årsaken er at alle åpne poster automatisk vil komme med i den nye åpningsbalansen.

For å opprette en åpningsbalanse går du til Regnskap/Åpningsbalanse og setter dato til 1. juli. Deretter registrer du inn balanse og resultatposter fra utgående saldo 30.06 fra tidligere regnskapssystem. Her kan du velge å legge inn dette manuelt, eller du kan benytte deg av importfunksjonen for åpningsbalanse, se beskrivelse i denne artikkelen.

Etter å ha opprettet åpningsbalanse kan du legge inn utgående saldo i perioden januar til mai i et registreringsbilde som heter «historisk balanse». Du trenger ikke legge inn juni-tallene, da disse tallene er de samme som er lagt inn i åpningsbalanse 1.juli. Dette kan du lese mer om her.

Ønsker du å starte med lønnsmodulen midt i året kan det også være nyttig å vite om funksjonen «Historisk lønnsbilag». Ler mer om den her.

 

Bytt til Tripletex i dag

Usikker?

Hvis du fortsatt er usikker på noe rundt bytte av system, er det bare å ringe oss på telefonnummer 22 83 60 00.

Prøv Tripletex gratis og se hvor enkelt det er. Og skulle du trenge litt hjelp på veien har vi alltids gratis webinar og en rekke hjelpevideoer på YouTube.

Systemkompetanse eller regnskapskompetanse?

Teknologi, kunstig intelligens (AI) og automatisering forenkler og fjerner manuelt arbeid. Systemene er intuitive, men at det er behov for eksperter er det ingen tvil om. I dag blir det utviklet systemer som forbedrer, forenkler og effektiviserer hverdagen vår. Det er Tripletex et godt eksempel på. For å kunne dra full nytte av Tripletex er det absolutt behov for at noen setter seg godt inn i systemet, lærer seg alle funksjoner og kan løse enhver problemstilling. Vi trenger systemeksperter.  

Satser på ekspertkunnskap

OM Regnskap (OMR) er et selskap som har skjønt nettopp dette. De satser på ny teknologi, moderne systemer, fokuserer på kunnskapsdeling og at de skal være en viktig sparringspartner og rådgiver for kundene sine. De ansetter gjerne unge regnskapsførere, nettopp fordi de ofte er datakyndige og gode på system. 

– Det handler om å forstå hva systemet kan, og hva det ikke kan. Systemekspertene vet hva som må til for at en kunde skal opp å gå. Hvordan man skal jobbe strukturert, og hvordan man optimaliserer hverdagen for alle. Slik forklarer Stig-Arild Bjørkavoll Hernes, Systemekspert i OM Regnskap, en av fordelene ved å ha å ha systemeksperter på teamet. 

OM Regnskap er opptatt av å skape en arbeidsplass med mangfold, hvor det er plass til både de unge, de erfarne og det skal være en arbeidsplass med både kvinner og menn hvor man trives og utvikler seg. OMR vil bidra med mer enn bare regnskap, de vil rådgi kundene sine og sørge for at kundene bruker riktige systemer og optimaliserer driften så mye som mulig. For å få til det valgte de for en tid tilbake å satse på Tripletex.

Økt effektivitet og oversikt for kundene og enklere samhandling mellom kunde og regnskapsfører i systemet er viktige fordeler. Dermed har de mer tid til rådgiving. De har også to ansatte som går under kategorien systemeksperter. Sven Ole Høvring og Stig-Arild Bjørkavoll Hernes har begge økonomibakgrunn, men er også lidenskapelig opptatte av teknologi. Det er en viktig kombinasjon og et godt utgangspunkt for å bli veldig god på system.

Tripletex-lunsj

OMR er opptatt av å være et fremoverlent og oppdatert selskap for kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Derfor er det viktig med en kultur og et felles ønske om å både lære, holde seg oppdatert og å dele kompetanse. Ikke minst et miljø som tillater å bruke ikke-fakturerbar tid på å sette seg inn i nye system

– Oppdateringer kommer jo på løpende bånd. Sluttkundene klarer nødvendigvis ikke å sette seg inn i alle disse, og dermed er det avgjørende av vi som byrå gjør det. Vi opplever ofte å få nye kunder som allerede bruker Tripletex, men som ikke bruker det effektivt og best tilpasset deres situasjon og hverdag, forteller Stig-Arild.

OMR kjører ukentlige faglunsjer hvor de deler caser, stiller spørsmål og finner løsninger, informerer om nyheter og oppdaterer hverandre på nye lanseringer. Det kommer hele tiden nye integrasjoner, nye oppdateringer og nye funksjoner. Alt for å forenkle hverdagen til kundene og brukerne av systemet.

Vi skal være best mulig rustet til å takle alle utfordringer vi kommer over og kundene våre skal alltid få den tjenesten, rådgivningen og supporten de trenger, i tillegg til topp service.

Vibeke Sørensen, Daglig leder i OM Regnskap
På hovedkontoret til OM Regnskap. Utveksling av systemkompetanse.
Hovedkontoret til OM Regnskap i Kopervik.

Systemkompetanse viktig for kundene

Det er helt nødvendig å ha regnskapskompetanse, men det er også viktig å jobbe “riktig” og effektivt i systemene. På grunn av bedre systemer, mer tilgjengelig teknologi og gode integrasjonsmuligheter, kan vi alle nå jobbe på en annen måte enn vi kunne tidligere. Hvis man ikke utnytter disse mulighetene kaster man bort mye tid som kunne vært brukt mer fornuftig.

– Sven Ole legger til at det i bunn og grunn handler om trygghet. Trygghet for selskapet og trygghet for kundene. Når man kan et system ut og inn, ser man raskt hvorfor ting ikke fungerer som det skal, eller hva man skal gjøre hvis en har vært uheldig og trykket på “feil knapp”. Det handler ikke om at ingen skal gjøre feil, fordi det vil alltid skje, men det handler om at vi kan fikse opp i feilen eller problemet for kunden, og skjønne hvordan man kan unngå det neste gang. 

Jeg kan være ute på tur og bli oppringt av en kunde som forteller at noe har skjedd. Fordi jeg kan systemet så godt kan jeg forklare over telefonen hva som har skjedd, og guide dem gjennom det i blinde.

Sven Ole Høvring, systemekspert i OM Regnskap

Rustet for fremtiden

Endringene i regnskapsbransjen vil fortsette i tråd med ny teknologi og mer automatisering. Behovet for fremoverlente regnskapsførere som spiller kunden god ved å optimalisere og effektivisere via systemer, gir gode råd og er en sparringspartner vil ikke bli mindre i årene som kommer.

Selskaper som OM Regnskap leverer mer enn bare regnskap, de bistår med økonomisk rådgiving som kan være avgjørende for at kunder skal kunne ta riktige strategiske beslutninger. Videre tilbyr de rådgivning innen ledelse, personal/HR og organisering.

– Vi bygger gode relasjoner med kundene våre og fokuserer alltid på å spille de gode. Når vi har kunden i Tripletex får vi mer tid til rådgivning, nettopp fordi systemet er så bra som det er. Resultatet av det er at kunden får kjappere og bedre hjelp, samt at vi kommer tettere på kunden og rådgir der det er behov, avslutter Stig-Arild.

Blir bedre kjent med OM Regnskap her.

Håndverk som imponerer

I havgapet nord for Haugesund er det reist fem små, men spektakulære hytter. Hyttene som klorer seg fast ytterst på Ryvarden er bare det siste i en lang rekke prosjekter fra et byggmesterfirma som har blitt en selvskreven leverandør når man vil bygge noe utenom det vanlige i Haugesundsregionen. 

Håndverk som imponerer

– Hyttene ser selvsagt spesielle ut, men de er nesten enda mer spesielle å bygge. De er bygget på stedet, og bygget i storm, forteller en leende Svein Helge Vestre, byggmester og daglig leder i Duco AS. 

Flokehyttene er bygget på en værutsatt odde, uten å gjøre store inngrep i naturen. Hyttene har fått mye oppmerksomhet i inn- og utland på grunn av en oppsiktsvekkende arkitektur og beliggenhet, men også selve byggingen var til tider spektakulær. Enkelte dager hadde håndverkerne et stort publikum som bivånet arbeidet. 

– Denne typen prosjekter er veldig krevende, men det er også dette vi har lyst til å drive med, sier Vestre. 

Han leder et byggefirma som etter hvert har blitt kjent for å takle ambisiøse prosjekter, og forteller at målet alltid er å levere håndverk som imponerer. Da kunne de de ikke takke nei da turistforeningen kom med en utfordring som Flokehyttene.

Ettertraktede spesialister

– Vi har siktet høyt og vært opptatt av å levere håndverk av ypperste merke siden starten, og nå er vi så heldige at kundene kommer til oss med disse litt mer spesielle prosjektene, sier Vestre.

Ordrebøkene var fulle også i mars, og byggefirmaet har snekret og bygd mer eller mindre ufortrødent gjennom hele 2020. Når regjeringen i tillegg oppfordret til å bruke håndverkere, og mange måtte sette ferieplanene på vent opplever Duco og Vestre at etterspørselen etter tjenestene deres bare har gått en vei – opp.

– Folk er nok mer hjemme enn vanlig og har kanskje feriepenger til overs. Da er det veldig hyggelig at de ringer til snekkeren sin, selv om vi kanskje ikke har så mye ledig tid som de forventer, forteller han.


Nå håndterer vi alt i Tripletex, og bruker appen til alt fra timeføring til å ta bilder av kvitteringer for utlegg. Det er helt supert for de som jobber ute på prosjektene.

Svein Helge Vestre, byggmester og daglig leder i Duco AS

– Trenger ikke kunne alt

Helt upåvirket er de imidlertid ikke. Pandemien har blant annet gjort tilgangen på varer og materialer som trengs til byggingen vanskeligere. Kombinert med kompliserte prosjekter og forventningsfulle kunder er det mer enn nok å henge fingrene i. 

– Vi skal være blant de beste på det vi leverer, men vi har ikke tid til å jobbe med alt eller vite alt. Folk snur seg til oss for vår kompetanse, så vi snur oss også til andre når vi har behov for deres kompetanse. Så jeg har ikke viet regelendringer eller MVA-frister en tanke. Det er vi helt trygge på at OM Regnskap tar seg av. 

– Og det gjør vi, forsikrer Vibeke Sørensen, daglig leder i OM Regnskap, som er Duco sin regnskapsfører. 

Er du håndverker? Før timer og utlegg på farten! Med et godt prosjektverktøy og regnskapet i lomma har du alltid oversikt over lønnsomheten i din bedrift. Les mer om Tripletex her.

Tillit til fagfolk

– Duco er en voldsomt spennende kunde å ha. De tilhører en tradisjonell bransje, men skiller seg ut, de er ambisiøse og de vil noe. Vi prøver å bidra med det vi kan for å spille de gode. I tillegg vil vi jo levere mye av det samme til våre kunder som Svein Helge vil levere til sine kunder.  Vi vil skape trygghet og bruke kompetansen vår til å levere råd og tjenester av høy kvalitet, sier Sørensen.

Svein Helge Vestre i Duco AS og Vibeke Sørensen i OM Regnskap.

– Som da dere ringte meg for noen måneder siden og foreslo at vi burde bytte økonomisystem til Tripletex. Da stoppet jeg dere ganske tidlig og sa at hvis dere mener at det er riktig for oss, da stoler jeg på det. Når vi får råd derfra så er vi trygge på at det er gode råd.

Det var bare å sette i gang, forteller Vestre.

Siden gikk det slag i slag, og 1. november var Duco for fullt i gang med et nytt økonomisystem for hele bedriften. 


Vi har også fått en helt annen oversikt over prosjektene enn det vi hadde før. Alt av påløpte timer, kostnader og lignende er samlet i et eget dashbord.

Svein Helge Vestre, byggmester og daglig leder i Duco AS

– Mye enklere

– De er jo interessert i å forstå prosjektene sine, interessert i å se hva som er mest lønnsomt, og aktivt bruke tallene og informasjonen som finnes. En bedrift som er såpass interessert og oppegående og i tillegg kan gjøre en del oppgaver selv, måtte absolutt gå videre med det verktøyet som Tripletex er, forteller Sørensen om bakgrunnen for anbefalingen.

LES OGSÅ: Moderniserte økonomisystemet fra hjemmekontoret

– Før måtte vi skrive ut ting og fysisk flytte papirer rundt. Det var både tidkrevende og lett at noe forsvant på veien. Vi har også fått en helt annen oversikt over prosjektene enn det vi hadde før. Alt av påløpte timer, kostnader og lignende er samlet i et eget dashbord. Tidligere visste vi ikke hva som var til forfall en gang, sier Vestre. 

Han forteller at de også fører arbeidstimene sine i samme system, noe de tidligere hadde i en separat løsning. 

– Nå håndterer vi alt i Tripletex, og bruker appen til alt fra timeføring til å ta bilder av kvitteringer for utlegg. Det er helt supert for de som jobber ute på prosjektene, sier Vestre.

Alt ligger med andre ord til rette for enda flere spennende prosjekter fra Duco, og Vestre kan røpe at de har store ting på gang:

– Vi er på sporet av noe utrolig spennende. Det er et eksempel på hvilken vei vi ønsker at boligutviklingen skal gå, spørsmålet er bare om Haugesund er klare for det. 

– Ingen arkitekter liker økonomistyring

– Vi er veldig opptatt av alt som kan gjøre ting enklere for oss, forteller arkitekten.

Startet for seg selv

Flankert av tre andre arkitekter sitter Hallstein Guthu i lyse lokaler og planlegger eneboliger, hytter, leiligheter og uteområder. Sammen utgjør de arkitektkontoret HALLSTEIN. Navnet levner liten tvil om hvem som etablerte virksomheten. – Ubeskjedent finnmarksk, forteller Hallstein Guthu lattermildt. Navnet ble valgt som motstykke til de etablerte aktørene, som gjerne gikk under lange, svulstige navn. Hallstein vil være på fornavn, helt fra starten av.

Etter arkitektstudiene ved NTNU og studentpraksis hos hos arkitekt Magne Magler Wiggen, gikk turen til nettopp disse store arkitektkontorene – blant annet Coop Himmelb(l)au i Wien og Foster + Partners i London, før retur til Norge og MMW arkitekter.

Arkitekten forteller om store, prestisjefylte prosjekter, men også veldig lang realiseringstid. For å gjøre ting raskere, enklere og på sin egen måte, startet han opp for seg selv i 2016, hjemme ved kjøkkenbenken.

Fra én til fire

Hallstein slår seg ikke til ro med etablerte sannheter, og vil gjerne prøve og erfare på egen hånd. – Jeg ville gjøre ting ingen andre gjør, og hvis det er en grunn til at det er sånn ville jeg finne den selv, forteller han. Alt handler om prøving og eksperimentering for Guthu, også å starte for seg selv.

– Jeg kunne kanskje ha fortsatt på egen hånd, men er utrolig glad for at jeg hadde mer lyst til å prøve å ha ansatte å jobbe sammen med, forteller han. Samtidig har de ikke satt seg noen konkrete vekstmål. – Vi har ikke noe mål om å bli 100 ansatte, men hvis muligheten byr seg så hadde det jo vært morsomt å prøve det også, fortsetter Guthu.

Til tross for en avslappet innstilling til vekst ble det ganske raskt etter oppstarten mulig å utvide. Midt på sommeren i 2017 flyttet Guthu og ansatt nummer én inn i lokalene rett over veien fra Botanisk hage i Oslo. Det som en gang var en melkebutikk er nå fylt med modeller, skisser og inspirasjonsbilder. Og paller.

– Da vi først tok over lokalene måtte vi ha noe å ha datamaskinene på, og sånn er det fremdeles, sier Guthu når han forklarer den litt uvanlige innredningen. Akkurat som melka som en gang sto i hyllene, er det fremdeles det rene og enkle som går ut gjennom dørene. – Hvis det kan være en boks, så blir det en boks, forklarer Guthu. De gjør det ikke mer komplisert enn nødvendig. Det preger også tilnærmingen til økonomi og regnskap.

Arkitektene i Hallstein bruker Tripletex for å holde styr på prosjektene.

Allsidige arkitekter

– Det er ingen arkitekter som liker økonomistyring, så vi er veldig opptatt av alt som kan gjøre ting enklere for oss, sier Guthu. Økonomisystemet de har valgt, Tripletex, er en av de tingene. Nå fører de timer på prosjekter, fakturerer og registrerer utlegg i ett og samme system.

HALLSTEIN samarbeider også med regnskapsføreren rett i Tripletex, og får hjelp til lønn og de delene av regnskapsføringen de ikke tar seg av selv. – Vi gjør mye selv, men får også god hjelp av regnskapskontoret vårt. De er Tripletex-guruer, skryter han.

Guthu forklarer at kombinasjonen av ulike fag og disipliner er noe av det han liker best med arkitektrollen. Modellbygging, planskisser, landskapsutforming, digitale tegninger, søknader, dialog med myndigheter og kunder, og i Guthus’ tilfelle, økonomi og administrasjon.

– Det ble en annen hverdag med ansatte, lønn og husleie. Men det har gått overraskende greit, forteller Guthu. – Jeg har ikke noe mål om å bli ekspert, men lærer etter hvert som behovet oppstår.

Guthu forteller om en periode med mye læring i tiden rett etter oppstarten. – Jeg har fått hjelp både av regnskapsfører og Tripletex første gang jeg skulle fakturere, lage kreditnota eller gjøre noe annet for første gang. Han understreker likevel at Tripletex som system oppleves veldig tilgjengelig og enkelt å sette i gang med, og at de nyansatte kommer i gang med timeføring umiddelbart.

Prosjektmyriade

Guthu står selv for mesteparten av økonomiarbeidet, men forteller at resten av kontoret blir stadig mer involvert. – Nå er vi to som har prosjekttilgang og setter opp egne prosjekter, og det fungerer veldig bra for oss. Utover det bruker de andre Tripletex først og fremst til registrering av utlegg og føring av timer på prosjekter.

Selv trives han i en rolle som lar han kombinere den daglige driften med å bidra i de andres prosjekter. – Men realiteten er jo ofte at jeg har flere egne prosjekter også, og da er jo all tid som går til administrasjon for mye tid, forteller Guthu. – Men Tripletex er alltid tilgjengelig, så jeg har regnskapet oppe på egen skjerm og holder et øye med det, fortsetter han.

– Vi har gjerne 30-40 prosjekter gående samtidig, så muligheten til å holde oversikt over prosjekter, underprosjekter, og timene vi bruker på hvert enkelt er svært nyttig for oss, forklarer Guthu. – Både for vår egen del, for å se hvilke prosjekter vi bruker mye eller lite tid på, og for oppdragsgiver sin del, slik at vi kan fremlegge nødvendig dokumentasjon.

Oversikt og kontroll

Arkitektene forteller at måten de jobber med prosjekter på er veldig typisk for arkitektbransjen, med hovedprosjekter delt inn i faser, alt etter hvor langt prosjektet har kommet. Med så mange prosjekter og underprosjekter er det nødvendig med orden i sakene, og systemer som gjør det lettere å holde oversikt og kontroll.

– Måten vi fører timer på når det er mye som skjer samtidig gir oss ekstremt god oversikt, forteller Guthu. – Samtidig er Tripletex enkelt å bruke, og det er veldig lav terskel for å komme i gang.

Han tror flere arkitektkontorer mangler det samme eierskapet til egen økonomi som det de har fått i HALLSTEIN. – Jeg tror mange har landet på en løsning som fungerer godt nok, og derfor har sluttet å lete, sier Guthu.

Inspirert? Les mer om prosjektverktøyene i Tripletex.


Tripletex forside

Regnskap gjort smart, enkelt og effektivt

 • Full oversikt med intuitivt system
 • Spar tid med smart automatikk og app
 • Gratis support på chat, e-post og telefon
 

Sett sammen systemet basert på dine behov

89.000 små og store bedrifter bruker Tripletex

 
Jan-Erik Halvorsen
Pluss Økonomi AS

Større eierforhold

Tripletex gjør det enklere å fordele oppgaver mellom kunden og oss. Våre kunder får større eierforhold til regnskapet, når de kan gjøre noe selv og se resultatet underveis. Både vi og våre kunder er svært fornøyd med Tripletex.

  
Markus Ivan Johansson
Brunch

Kontroll

Med rapportene i Tripletex har vi kontroll på lønnsomheten og likviditeten vår til enhver tid, og har de beste forutsetningene for å ta gode beslutninger. For et voksende reklamebyrå har dette vært helt avgjørende.

  
Line Standal Sørnes
Combine

Raskt og enkelt

Med Tripletex har vi full kontroll over regnskapet vårt, samtidig som det er raskt og enkelt å bruke. Det er faktisk så enkelt at jeg kan gjøre alt selv, men vi har en regnskapsfører vi kan lene oss på når vi lurer på noe.