Stikkord: regnskapsfører

Ta skattegrep før nyttår og styr unna økt utbytteskatt

For deg som planlegger utbytte i 2022

Endringen i oppjusteringsfaktoren medfører en effektiv økning i utbytteskatten fra 31,68 % til 35,2 %. Eiere som har grunn til å regne med at det vil bli rom for utbytte også i 2022, kan vurdere om det er handlingsrom i bedriften til å øke utbyttet allerede i 2021. For eksempel vil et utbytte på rundt en million kroner «koste» personlige eiere rundt 35 000 kr mer etter årsskiftet.

Gitt at økonomien tilsier det, kan det følgelig være fornuftig å vedta forventet utbytte for 2022 allerede i år. Med tanke på at årsskiftet nærmer seg i syvmilssteg, forutsetter dette at det snarest innkalles til styremøte og ekstraordinær generalforsamling for å vedta utbytte.

La utbyttet stå igjen i selskapet

Har bedriften solid økonomi og likviditet, er det mulig å ta utbytte før nyttår og sette nettobeløpet (etter beregnet skatt på utbytte) tilbake i selskapet som overkursfond. Dette kan senere tas ut uten ytterligere beskatning. Noe som betyr at et fremtidig utbytte kan bli stående i selskapet, beskattet etter 2021-sats. Dette er en løsning som medfører en del kostnader i prosessen og er derfor mest egnet for selskaper som planlegger utbytte av relativt betydelig størrelse.

Utbytte behøver ikke tas ut før etter 6 måneder etter beslutning i styre/generalforsamling, slik at man kan vente med utbetaling av utbytte. Beskatning vil likevel skje i 2021, som følge av beslutning i generalforsamling (anses skattemessig som innvunnet av personlig eier).

Involver regnskapsføreren din

Det er bare noen få uker til årsskiftet og det er ingen tid å miste hvis du vil unngå skatteøkningen på utbytte.

Uansett hvilken løsning du går for, er regnskapsføreren din den naturlige samtale- og samarbeidspartneren i prosessen. Vi kan reglene og kan veilede deg til den beste løsningen for nettopp deg og din bedrift.

På utkikk etter en autorisert regnskapsfører? I Tripletex sin oversikt finner du mange dyktige og lokale regnskapsførere som kan hjelpe deg og din virksomhet.

– Vi skal ikke være kjempespesielle, men unike. Det er målet vårt.

Det forteller Oddgeir Eikeskog, daglig leder i Stolt Bolig. Dersom du har gått forbi et nybygg som har skilt seg litt ut når det kommer til det arkitektoniske, er sjansen der for at det er firmaet hans som står bak.

Oddgeir Eikeskog, daglig leder i Stolt Bolig

Det unge byggeselskapet har de siste ti årene bygget stein på stein – eller snarere sagt bolig på bolig – på Nord-Jæren. For tiden ferdigstiller de blant annet Tunheimgarden på Bryne og Folkvordveien i Sandnes.

Utviklingen har vært stabil og god, og alle penger tjent har blitt lagt igjen i firmaet. I dag er de 30 ansatte og omsetter for rundt 200 millioner kroner i året.

På veien har Eikeskog vært opptatt av å hele tiden følge med i utviklingen og tørre å teste nye ting – med et klart mål om å alltid jobbe smartest mulig.

Derfor flyttet han regnskapet ut

Det var grunnen til at han begynte å se på fordelene med å outsource regnskapsfunksjonen.

Proplan har levert systemer til Stolt Bolig siden dag én, men det var først mot slutten av 2018 at Eikeskog også tok steget med å flytte både lønn og regnskap ut av huset.

– Ting endrer seg fort, særlig i regnskapsverden. Vi hadde et ønske om å få det opp i skyen, og få ekstern hjelp, særlig med tanke på sikkerhet og sårbarhet, forteller han.

Med økonomisystemet Tripletex og rapporteringssystemet OneStop Reporting har han nå fått en løsning han er kjempefornøyd med. Det at OneStop Reporting er integrert i Tripletex, altså at de snakker sammen, gjør at alt går sømløst og automatisk mellom systemene. I tillegg er alt er i skyen. Det gjør det enkelt å få tilgang uansett hvor man er og gir Eikeskog full kontroll på regnskapet til enhver tid.

Disse programmene er vanvittig enkle og intuitive å jobbe med. De gir god oversikt over prosjekter, kontrakter, prosjektregnskap og resultatrapport. Attestering og bilag er veldig enkelt og greit.

Oddgeir Eikeskog

Har spart oss for masse tid

Vel så viktig har oppfølgingen fra Proplan vært. Eikeskog er ærlig på at det finnes mange byrå som kan levere disse systemene. Men for Stolt Bolig er det helt uaktuelt å skifte.

– Proplan er alltid på. Konsulentene er veldig flinke til å holde seg oppdatert til enhver tid. De vet hvordan ting skal være, og stiller også krav til oss – hvordan de må ha det. De kan jobben sin, rett og slett, sier Eikeskog.

Borghild Lovise Malmhaug i Proplan

Han trekker særlig frem regnskapsførerne Paul Magnus Aakre og Borghild Lovise Malmhaug.

– Borghild er et unikum, som forstår hva vi holder på med. Sammen med Paul har de to spart oss for masse tid. De er med oss hele veien. Det å ha et solid byrå i ryggen betyr mye for oss når det kommer til trygghet, sikkerhet og sårbarhet.

Det gir også Eikeskog og de ansatte mulighet til å konsentrere seg fullt og helt om det de er best til: Bygge fantastiske hus på Nord-Jæren.

For Stolt Bolig er ikke målet fremover å bli kjempestore. De skal gjødsle treet sitt litt for hvert år, og sakte men sikkert få sterkere og sterkere røtter. Størrelsen på treet er ikke så viktig.

– Vi skal fortsette å være knallgode på det nivået vi er nå. Og vi skal hele tiden se etter nye måter å jobbe smart på, sier Eikeskog.

– I dag røk for eksempel den siste lokale serveren fra kontoret vårt. Nå flytter vi alt opp i skyen. Én mindre ting å vedlikeholde, og enda litt tid og penger spart, smiler han.

Systemkompetanse eller regnskapskompetanse?

Teknologi, kunstig intelligens (AI) og automatisering forenkler og fjerner manuelt arbeid. Systemene er intuitive, men at det er behov for eksperter er det ingen tvil om. I dag blir det utviklet systemer som forbedrer, forenkler og effektiviserer hverdagen vår. Det er Tripletex et godt eksempel på. For å kunne dra full nytte av Tripletex er det absolutt behov for at noen setter seg godt inn i systemet, lærer seg alle funksjoner og kan løse enhver problemstilling. Vi trenger systemeksperter.  

Satser på ekspertkunnskap

OM Regnskap (OMR) er et selskap som har skjønt nettopp dette. De satser på ny teknologi, moderne systemer, fokuserer på kunnskapsdeling og at de skal være en viktig sparringspartner og rådgiver for kundene sine. De ansetter gjerne unge regnskapsførere, nettopp fordi de ofte er datakyndige og gode på system. 

– Det handler om å forstå hva systemet kan, og hva det ikke kan. Systemekspertene vet hva som må til for at en kunde skal opp å gå. Hvordan man skal jobbe strukturert, og hvordan man optimaliserer hverdagen for alle. Slik forklarer Stig-Arild Bjørkavoll Hernes, Systemekspert i OM Regnskap, en av fordelene ved å ha å ha systemeksperter på teamet. 

OM Regnskap er opptatt av å skape en arbeidsplass med mangfold, hvor det er plass til både de unge, de erfarne og det skal være en arbeidsplass med både kvinner og menn hvor man trives og utvikler seg. OMR vil bidra med mer enn bare regnskap, de vil rådgi kundene sine og sørge for at kundene bruker riktige systemer og optimaliserer driften så mye som mulig. For å få til det valgte de for en tid tilbake å satse på Tripletex.

Økt effektivitet og oversikt for kundene og enklere samhandling mellom kunde og regnskapsfører i systemet er viktige fordeler. Dermed har de mer tid til rådgiving. De har også to ansatte som går under kategorien systemeksperter. Sven Ole Høvring og Stig-Arild Bjørkavoll Hernes har begge økonomibakgrunn, men er også lidenskapelig opptatte av teknologi. Det er en viktig kombinasjon og et godt utgangspunkt for å bli veldig god på system.

Tripletex-lunsj

OMR er opptatt av å være et fremoverlent og oppdatert selskap for kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Derfor er det viktig med en kultur og et felles ønske om å både lære, holde seg oppdatert og å dele kompetanse. Ikke minst et miljø som tillater å bruke ikke-fakturerbar tid på å sette seg inn i nye system

– Oppdateringer kommer jo på løpende bånd. Sluttkundene klarer nødvendigvis ikke å sette seg inn i alle disse, og dermed er det avgjørende av vi som byrå gjør det. Vi opplever ofte å få nye kunder som allerede bruker Tripletex, men som ikke bruker det effektivt og best tilpasset deres situasjon og hverdag, forteller Stig-Arild.

OMR kjører ukentlige faglunsjer hvor de deler caser, stiller spørsmål og finner løsninger, informerer om nyheter og oppdaterer hverandre på nye lanseringer. Det kommer hele tiden nye integrasjoner, nye oppdateringer og nye funksjoner. Alt for å forenkle hverdagen til kundene og brukerne av systemet.

Vi skal være best mulig rustet til å takle alle utfordringer vi kommer over og kundene våre skal alltid få den tjenesten, rådgivningen og supporten de trenger, i tillegg til topp service.

Vibeke Sørensen, Daglig leder i OM Regnskap
På hovedkontoret til OM Regnskap. Utveksling av systemkompetanse.
Hovedkontoret til OM Regnskap i Kopervik.

Systemkompetanse viktig for kundene

Det er helt nødvendig å ha regnskapskompetanse, men det er også viktig å jobbe “riktig” og effektivt i systemene. På grunn av bedre systemer, mer tilgjengelig teknologi og gode integrasjonsmuligheter, kan vi alle nå jobbe på en annen måte enn vi kunne tidligere. Hvis man ikke utnytter disse mulighetene kaster man bort mye tid som kunne vært brukt mer fornuftig.

– Sven Ole legger til at det i bunn og grunn handler om trygghet. Trygghet for selskapet og trygghet for kundene. Når man kan et system ut og inn, ser man raskt hvorfor ting ikke fungerer som det skal, eller hva man skal gjøre hvis en har vært uheldig og trykket på “feil knapp”. Det handler ikke om at ingen skal gjøre feil, fordi det vil alltid skje, men det handler om at vi kan fikse opp i feilen eller problemet for kunden, og skjønne hvordan man kan unngå det neste gang. 

Jeg kan være ute på tur og bli oppringt av en kunde som forteller at noe har skjedd. Fordi jeg kan systemet så godt kan jeg forklare over telefonen hva som har skjedd, og guide dem gjennom det i blinde.

Sven Ole Høvring, systemekspert i OM Regnskap

Rustet for fremtiden

Endringene i regnskapsbransjen vil fortsette i tråd med ny teknologi og mer automatisering. Behovet for fremoverlente regnskapsførere som spiller kunden god ved å optimalisere og effektivisere via systemer, gir gode råd og er en sparringspartner vil ikke bli mindre i årene som kommer.

Selskaper som OM Regnskap leverer mer enn bare regnskap, de bistår med økonomisk rådgiving som kan være avgjørende for at kunder skal kunne ta riktige strategiske beslutninger. Videre tilbyr de rådgivning innen ledelse, personal/HR og organisering.

– Vi bygger gode relasjoner med kundene våre og fokuserer alltid på å spille de gode. Når vi har kunden i Tripletex får vi mer tid til rådgivning, nettopp fordi systemet er så bra som det er. Resultatet av det er at kunden får kjappere og bedre hjelp, samt at vi kommer tettere på kunden og rådgir der det er behov, avslutter Stig-Arild.

Blir bedre kjent med OM Regnskap her.

Et valg for fremtiden

Ja, slik starter vårt møte med TrueTwin. Den hardtarbeidende trioen har siden 2019 laget 3D-fotokopier av innsiden av bygninger og områdene rundt.

– Vi liker å si at vi oppretter digitale tvillinger av bygninger og områder ved å bruke fotogrammetri, sier daglig leder Joakim Reistad stolt. 

Allerede ved oppstart kunne Joakim se at det skjedde mye spennende på akkurat dette markedet. Og ikke minst at de var én av få tilbydere. Siden den gang har TrueTwin stått på for å levere digitale fotokopier og løsninger til de som er eksperter på helt andre områder. 

Beina godt plantet på jorda

– I en verden fylt av buzzwords, har vi begge beina godt plantet på jorda, fortsetter Joakim, og legger til at i TrueTwin er de opptatt og avhengig av å finne løsninger og systemer som på alle nivå backer deres visjon og behov, nå og i fremtiden. Det gjelder også på økonomi-fronten.

– Som en liten oppstartsbedrift er det utrolig viktig for oss med en løsning som er godt dokumentert, og at valgene vi tok “den gang da” også vil stå som et godt valg i dag og over tid, forklarer Joakim. 

Videre fokuserte TrueTwin på at løsningen de valgte for håndtering av økonomi skulle fungere optimalt selv når det er lite aktivitet, men med mulighet for oppskalering hvis det skulle bli behov for det.

Også ble det fort et faktum – vi trengte et regnskapssystem som kunne håndtere at flere ansatte førte timer samtidig på forskjellige prosjekter. Det var der i fant Tripletex!

Lang jakt

Jakten på det ultimate regnskapssystemet til håndtering av regnskap og økonomi ble lang og grundig for TrueTwin.

– Jeg tror jeg så på og var innom alt markedet har å by på, ler Joakim. Videre legger han til at mulighetene er mange, men i hvilken grad de tilfredsstiller TrueTwin sine behov varierer stort fra leverandør til leverandør.

LES OGSÅ: Derfor valgte vi Tripletex

Han kan også fortelle at det finnes flere gode systemleverandører, men for TrueTwin var det faktisk graden av tilstedeværelse på YouTube som til slutt var utslagsgivende for at valget falt på Tripletex.

– Det ble tydelig for meg at Tripletex ikke bare oppdaterte systemet ofte, men også passet på å tilrettelegge for at kundene enkelt kan ta i bruk ny funksjonalitet.

For Joakim er det nemlig viktig med et regnskapssystem som jevnlig og stadig kommer med nye oppdateringer. Han ser på dette som en bekreftelse på at han har valgt riktig system.

I mine øyne ser jeg en programleverandør som holder seg oppdatert på alt det nye innen regnskap og automatisering, så jeg selv slipper
Joakim

LES OGSÅ: IT-selskapet tok grep – slik fikk de kontroll på regnskapet

Penger inn i kassa

Til tross for det omfattende arbeidet med å velge regnskapssystem, hadde ikke Joakim planer om å sitte med regnskapet selv.

– For oss er hovedfokuset å få mer penger inn i kassa enn det som går ut, legger Joakim til. Det var derfor har valgt å samarbeide med en regnskapsfører i Dine Tall AS, Xuan Nguyen.

Xuan tar seg av det aller meste i regnskapssystemet på vegne av TrueTwin. Selv er Joakim stort sett bare innom for å betale regninger, føre timer og godkjenne utlegg.

Det vil jo aldri bli feil om man lar folk gjøre det de er best på
Joakim

– De er jo veldig mye bedre på regnskap enn det jeg selv er, ler Joakim.

Ikke bare har Dine Tall AS tatt jobben som regnskapsfører, men de fungerer også som en slags rådgiver for TrueTwin. Joakim kontakter nemlig Xuan for å rådføre seg om oppsett av billån i regnskapet, fakturering av datterselskap, godtgjørelse av lønnsgrunnlag, oppsett av ansettelser og så mye, mye mer. 

– Uten Xuan hadde jeg nok gått på en smell eller to her ja, humrer Joakim.

– Ja, samarbeidet fungerer veldig bra og vi har en god dialog, fortsetter Xuan. Hans oppgaver har blitt å forenkle hverdagen så mye som mulig for Joakim når det kommer til regnskap. Med det kan hele Joakim sitt fokus ligge på kjernevirksomheten, altså TrueTwin. 

LES OGSÅ: Hva er verdien av en regnskapsfører?

Fleksibelt samarbeid

– Rolleoppsettet i Tripletex et helt optimalt! Begge parter kan jobbe sammen inne i regnskapssystemet. Det gjør det enkelt å bruke systemet på en fleksibel måte mellom meg som regnskapsfører og Joakim som kunde og sluttbruker.

På den måten fikk hvert fall vi den arbeidsfordelingen som passet vårt tilfelle best
Joakim

Joakim og TrueTwin er med andre ord godt fornøyd med løsningen de har med Dine Tall As. De føler seg trygge på at de har gjort et godt valg både av systemleverandør og av regnskapsfører. Et valg som også vil gagne dem i fremtiden. Og etter to år på markedet understreker Joakim at de har lært masse underveis, også om regnskap.

– Vi kunne helt sikkert gjort mye annerledes i oppstartsfasen, men valg av regnskapssystem er ikke et av dem.

– Du får ikke automatisert tillit

– Det har skjedd mye i bransjen, og det har blitt mye automatikk. Men du får ikke automatikken til å gi gode råd, eller til å beholde det menneskelige perspektivet.

Det sier Stian Karlsen i ADB Regnskap AS. Fra kontoret i Asker sentrum opplever han og kollegaene hans suksess med en vekststrategi som handler om å utnytte moderne regnskapssystemer for tettere dialog og oppfølging av kundene.

Ser hele kunden

– De fleste som kontakter oss vil ha et møte for å etablere en personlig relasjon og se om dynamikken fungerer. Kundene våre har ofte en hektisk hverdag, de er kanskje gründere, gjerne med familie og ansatte i tillegg. Da er det klart at de bærer på en stor sekk med ansvar. Hvis vi kan bidra med å lette den sekken så er det både givende og morsomt. Det er også disse kundene vi vil ha inn, de som ønsker å finne nye løsninger som gjør det bedre og enklere for seg selv, forteller Stian.

– Det krever at vi er i stand til å løfte blikket fra regnskapet og se hele kunden, se behovene og visjonene deres. Vi må ha en ektefølt interesse og et ønske om at kunden skal lykkes, og evnen til å bygge relasjoner er kanskje vel så viktig som regnskapskompetansen. For oss er tillit en avgjørende faktor, og du får ikke automatisert den biten.

Jakter riktig kompetanse

Stian påpeker at denne måten å jobbe med kundene på har hatt betydning for hva slags kompetanse de ser etter når de rekrutterer nye regnskapsførere.

– Vi har jobbet aktivt i et år for å finne folk som passer profilen. Det er høyt trykk i markedet, og autoriserte regnskapsførere blir snappet opp med en gang. Samtidig har vi vært heldige, og vi har fått på plass kandidater som passer veldig bra, sier Stian, som byr på ansvar, spennende oppgaver og moderne økonomisystemer for å tiltrekke seg de rette menneskene.

Les også: Må du ha regnskapsfører?

Stian forklarer at de er opptatt av at den som jobber med regnskapet skal være den samme som har dialogen med kunden. Det er en forutsetning for å lykkes, mener Stian, og samtidig som det krever mer av regnskapsføreren argumenterer han for at det gjør jobben mer givende.

– Det krever både riktig fagkompetanse, erfaring, personlighet og innstilling. Vi må være i stand til å finne løsninger for kunden, og samtidig tørre å utfordre dem. Hvis man får gjøre det i møte med kunden, og selv får se hvilken effekt det har, så er jo det langt mer motiverende enn å ikke se resultatet av jobben du gjør. Motargumentet har ofte vært at kunden forsvinner med den ansatte dersom den slutter. Og ja, det er en risiko. Derfor må du sørge for at de ansatte er fornøyd, og ta like godt vare på de ansatte som på kundene dine, mener Stian.

Tilrettelegger for dialog

For to år siden sto ABD Regnskap ved et veiskille. Byrået har vært i drift siden tidlig på 70-tallet, og måtte velge mellom å fortsette som før, eller å fornye seg for å vokse. De valgte det siste.

– Vi hadde tunge systemer som var tidkrevende og lite intuitive. Det gjorde det frustrerende å legge til kunder. Da jeg kom hit begynte jobben med å se etter nye og bedre løsninger, forteller Stian.

Etter å ha vurdert flere alternativer, falt valget på økonomisystemet Tripletex. Stian forteller at det er mange grunner til at det ble sånn.

– Kombinasjonen av rask utvikling, fokus på de riktige tingene, en merkevare som kundene kjenner og god oppfølging gjorde at vi valgte en gradvis overgang til Tripletex. Siden den gang har vi brukt Tripletex for alle nye kunder. Nå er det raskt og morsomt å legge inn kunder, spesielt de som kommer fra en kombinasjon av flere systemer og som ser at de får alt de trenger i Tripletex. Det forenkler mye, både for oss og for kunden, sier Stian.

Han mener at systemet skiller seg ut på hvordan det løser forholdet mellom regnskapsfører og regnskapsførerens kunde.

– Tripletex ivaretar denne dynamikken på en helt annen måte enn konkurrentene. Selv om det er enkelt for systemleverandører å kun forholde seg til regnskapsføreren som kjenner fag og systemer, så ivaretar også Tripletex sluttbrukeren, som jo også skal bruke systemet. Det er en viktig balansegang, påpeker Stian.

Enkelt og vanskelig på én gang

– Det er ganske morsomt egentlig, for kundene våre er alt fra unge entreprenører til pensjonister med lang fartstid fra næringslivet, men tilbakemeldingen er alltid den samme: «Jøss, er det så enkelt?» Og det er faktisk det. Men det krever en god introduksjon, og at de lærer seg de små grepene som får alt til å fungere smidig. Så lenge de gjør en liten innsats, og er villig til å lære noe nytt, så ligger alt til rette for effektive rutiner og godt samarbeid. Med et godt grunnlag er det også enklere for kunden dersom de bestemmer seg for å ta mer ansvar for sitt eget regnskap. Samtidig ser vi at kundene våre foretrekker at vi tar oss av mesteparten av jobben. De overlater heller flere oppgaver til oss fordi de ser at vi bruker mindre tid enn de ville gjort, og at vi kan bli kvitt manuelle prosesser med bedre systemer eller rutiner.

Hans erfaring er at når kunden har tillit til regnskapsføreren er de åpne for råd og forslag til forbedringer.

– De betaler for en tjeneste, og da må det være kvalitet hele veien. Vi kan ikke bare rase gjennom regnskapet. Derfor er vi ærlige med kunden, og litt standhaftige, for at de skal få en bedre hverdag. Vi har kunder som har vært innom både ett og to systemer før vi landet på Tripletex, men nå er de strålende fornøyd. Alt handler om å finne en løsning som er optimal for kunden, avslutter Stian.

Les også: Har vokst fra 2 til 70 ansatte på to år

Grønn gründer

Anders Moren Dahl er en uvanlig gründer. Han står bak bedriften Grønt Skift, som selger klær på nett. Ingenting uvanlig med det, tenker du kanskje. Men Anders er ikke interessert i klær. Ok, kanskje han bare ville starte noe, og være sin egen sjef, tenker du kanskje. Men Anders visste så vidt hva en gründer var, og hadde i alle fall ikke noe behov for å bli en. Likevel sa Anders opp jobben i Oslo, leide ut leiligheten og flyttet tilbake til foreldrenes gård på Ringerike. Han hadde nemlig kommet over et problem, og ville gjøre det han kunne for å løse det.

Jakten på noe bedre

Anders er utdannet innenfor fornybar energi, og er over middels opptatt av miljø og bærekraft. I 2014 var han på jakt etter klær produsert på en mer miljøvennlig og etisk måte, men måtte gå tomhendt hjem. – Tekstilbransjen er jo en miljøversting, se bare på Aralsjøen og den katastrofen som har skjedd der. Jeg var på jakt etter bedre alternativer, men fant bare lappetepper, kjortler og batikk. Jeg vil jo bare se helt vanlig ut, forteller Anders om hvordan det hele ble til.

– Da begynte jeg å lete etter andre leverandører, og lagde en egen oversikt. Regnearket spredde seg etter hvert til venner og kjente, og jeg skjønte at flere hadde det samme behovet som meg. Det ble starten på hele greia. Da sa jeg opp jobben, leide ut leiligheten, og flytta inn i bryggerhuset hjemme på gården. Jeg følte at hvis jeg bare hadde en datamaskin så kunne jeg klare å bygge noe.

Fra svart-hvitt til farger

Etter flere måneder foran PC-skjermen i bryggerhuset, innså han imidlertid at han ikke kom noen vei.

– Det var tungt, jeg måtte forkaste forretningsmodellen min og starte på nytt. Jeg skjønte at jeg ikke visste hva jeg drev med, og innså at jeg måtte snakke mer med folk og lære av andre som har gjort noe lignende før. Jeg leste flere titalls bøker, og gikk på innovasjonskurs. Da lærte jeg utrolig mye, og følte at jeg gikk fra å se svart-hvitt til å se farger i HD-kvalitet, sier han.

Deretter gikk det slag i slag. Selskapet Grønt Skift ble opprettet i januar 2016, og året etter ble selskapet en del av en inkubator som har hjulpet de ut av startgropa med finansiering, veiledning og lokaler.

Fra etablering til drift

Drøye to år senere står Grønt Skift stødigere, og fokuset er flyttet fra etablering til drift, vekst og effektivisering. Anders har hentet inn en samarbeidspartner som skal ta seg av salg og videre drift, og har selv tatt et skritt tilbake.

– Det har vært en fest å starte opp. Å jobbe med behov, konsept og markedstilpasning er vanvittig moro. Nå har vi kommet til et punkt hvor det dreier seg mer om drift, salg og om klær. Jeg har jo aldri vært opptatt av klær, sier Anders med et smil. Trender og mote overlater han derfor til andre, mens han selv fortsetter med den strategiske delen av forretningen.

Resten av tiden bruker han på utvikling av nye prosjekter. I tillegg holder han foredrag og rådgir andre oppstartsbedrifter. – Et av mine første tips til andre ferske bedrifter er å skaffe seg en regnskapsfører med en gang, sier Anders. – Det er nok ikke det de venter å høre, men det var en utrolig viktig erfaring jeg gjorde meg.

Riktig person til jobben

Selv byttet han nylig regnskapsfører til Fast Regnskap Ringerike. Anders overlater ikke noe til tilfeldighetene, og slår seg ikke til ro med det første og beste. I stedet for å ringe sin nærmeste regnskapsfører begynte han å lete etter leverandører som oppfylte hans spesifikke krav. Han ønsket seg et papirløst regnskapssystem som ga ham innsikt i eget regnskap, og en regnskapsfører som var lokal og som kunne gi råd, og som opererte med en fastpris.

Valget falt på Tripletex og Fast Regnskap Ringerike.

– En viktig del av den nye rollefordelingen i Grønt Skift var at daglig leder ikke skulle bruke for mye tid på KID-numre og administrasjon. Samtidig var det viktig å finne en regnskapsfører som kunne sørge for system og rutiner, og som vi kunne ringe til uten å være redd for å bli fakturert for hver samtale. Etter første møte med Ziad følte jeg meg ti kilo lettere, sier gründeren fornøyd.

Ziad Kahtan er daglig leder i Fast Regnskap Ringerike, og har bare lovord å komme med om Anders og Grønt Skift. – Anders er en drømmekunde. Han er veldig engasjert og enkel å samarbeide med, sier regnskapsføreren. Etter første arbeidsmøte var de i gang med nye rutiner i Tripletex.

– Vi bruker Tripletex for alle våre kunder, det er både de og vi veldig fornøyd med. Løsningen blir mer og mer automatisert og vi bruker mindre og mindre tid på regnskapet. Nye funksjoner kommer jevnlig, forklarer Ziad, som opplever at selve regnskapsføringen utgjør en stadig mindre del av arbeidsdagen.

Regnskapet på stell

I motsetning til mange regnskapskontorer som tilbyr tjenester til timepris har Ziad og Fast Regnskap satset på faste priser med rådgivning inkludert.

Han er opptatt av at tiden de sparer med moderne regnskapssystemer skal komme kundene til gode. – Vi skal ta oss av regnskapet, men ikke være roboter. Her har vi tett kontakt med kundene, slik at de føler seg trygge.

Anders ser frem til videre samarbeid. – Regnskap har vært et sånt irriterende moment, men jeg har alltid hatt en drøm om å ha stålkontroll på det, med skikkelig system og rutiner. Det gnager jo litt når man ikke har helt oversikt, men med Ziad sin hjelp er vi godt på vei mot å få det hundre prosent på stell, sier Anders.

Bedre oversikt med mindre papir

Anders forklarer at han har gått fra en situasjon hvor han aktivt måtte etterspørre rapporter og regnskapstall, til selv å ha full oversikt og innsikt i regnskapet.

– Jeg fikk en aha-opplevelse da jeg byttet til Tripletex og Fast Regnskap. Vi hadde ikke noe struktur eller rutiner, og jeg måtte alltid spørre regnskapsfører om oppdateringer.

Nå er situasjonen en annen. Med personlig oppfølging, et regnskapssystem som er integrert med nettbutikken, full innsikt i tallene og forutsigbare kostnader har han ikke sett seg tilbake.

I tillegg foregår alt elektronisk, noe stadig flere får øynene opp for, i følge regnskapsføreren.

– Mange kunder etterspør direkte remittering og elektronisk fakturering. Det gjør jobben enklere for alle. Når alt er elektronisk mangler det ingen fakturaer på slutten av måneden, forklarer Ziad.

– Mindre papirforbruk er jo bra for miljøet også, sier Anders fornøyd.

Les også: 5 tips til oppstartsbedrifter fra en erfaren gründer