Purring og inkasso

Purring og inkasso har aldri vært enklere! Tjenesten AutoCollect finner du sømløst tilgjengelig i Tripletex. Det er enkelt å komme i gang, og med automatiserte inkassoløp får du betalt raskere. Du velger selv hvilke fakturaer som skal følges opp, og kan utsette og stoppe prosessen underveis.

Fordelene med AutoCollect

Enkelt å komme i gang

Du aktiverer tjenesten på 1-2-3. Signer avtalen og send din første faktura til purring allerede i dag!

Automatisk

Enkelt å bruke! La tjenesten gjøre fakturaoppfølgingen for deg.

Sømløst integrert

Tjenesten er sømløst integrert i Tripletex. Smart og enkelt.

Slik aktiverer du AutoCollect

 1. Gå til Faktura > Innstillinger > Inkassobyrå > Velg inkassobyrå
 2. Velg alternativet Visma Amili – AutoCollect
 3. Følg stegene i veiviseren
 4. Inkassobyrå blir automatisk valgt i Tripletex når du mottar velkomstmail fra oss. Voila – du er i gang!

Spar tid

Når purring og inkasso går automatisk – ja, da kan du bruke tiden på det som er gøy!

Kostnadsfri bruk

Det koster deg ingenting å bruke tjenesten. Du får i tillegg gratis support.

Fornøyde brukere

Andre kunder gir tjenesten en score på hele 4.7 av 5 mulige. Sluttkundene, det vil si skyldnere, gir tjenesten 4.3 av 5 mulige

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer når fakturaen min er sendt til purring?

 1. Når du har sendt en faktura til purring, går det ut et inkassovarsel. Dette inkassovarselet sendes tidligst ut 14 dager
  etter forfall, og inneholder et purregebyr, samt renter beregnet fra forfallsdato på faktura.
 2. Blir ikke dette betalt innen forfall, er neste steg en inkassoliste. Denne listen mottar du på e-post første tirsdag etter
  at inkassovarselet har forfalt. Listen inneholder en oversikt over alle fakturaer som ikke har blitt betalt innen fristen,
  samt beskjed om at postene er klare for inkasso. Finner du fakturaer her som du ikke ønsker at skal gå til inkasso
  kan du velge å stoppe disse fra videre oppfølging. Dette må gjøres innen torsdag morgen. Har du ingen
  endringer, vil alle fakturaer på inkassolisten automatisk registreres for inkasso.
 3. Er faktura registrert for inkasso, vil det bli sendt ut et lovpålagt brev – enten per post eller digipost (hvis kunden er
  registrert bruker). Saksbehandler vil deretter starte jobben med å ringe, sende e-post, SMS eller brev.
  Saksbehandler vil også ta en vurdering på om det vil være hensiktsmessig å sende faktura videre til rettslig pågang.

Hvorfor automatisere purring og inkasso?

Ved å ta i bruk automatisert fakturaoppfølging i Tripletex sparer du både tid og får full kontroll på utestående beløp. Tjenesten gjør jobben for deg, det eneste du behøver å gjøre selv, er å velge hvilke fakturaer som skal følges opp.

Å ta i bruk AutoCollect er både kostnadsfritt og enkelt. Det er ingen oppstartskostnader knyttet til tjenesten, og det koster deg ingenting å sende fakturaer til purring. Har du behov for hjelp underveis, så får du gratis support. Du har i tillegg full kontroll på hele prosessen, og kan selv
velge å utsette og stoppe videre oppfølging ved behov.

Automatiserer du purring og inkasso er sjansen større for å få betalt på et tidligere tidspunkt. Med AutoCollect får kundene dine i tillegg en forutsigbar fakturaoppfølging av en profesjonell 3. part, hvor målet er å bevare det gode kundeforholdet ditt.

Hvordan kan jeg bidra til økt løsningsgrad selv?

For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om de aktuelle kundene. Sørg derfor for at telefonnummer, e-post, organisasjonsnummer til bedriftskunder, samt fødsels- eller personnummer til private kunder legges på kundene deres, der hvor dere har denne informasjonen.

Hva gjør jeg hvis kunden ikke er enig i faktura?

Det viktigste er at oppfølgingen av faktura blir satt på vent frem til uenigheten er avklart. Det vil deretter være forskjell på om kunden har meldt fra om uenigheten før eller etter at den er sendt til oppfølging.

Dette gjør du hvis du har fått en klage før fakturaen er sendt til oppfølging:

 • Avklar om kunden er enig i hele eller deler av kravet. Dersom kunden bare er uenig i deler av kravet, har kunden bare lov til å holde tilbake betaling for den delen kunden er uenig i.
 • Svar på klagen. Avklar uenigheten internt, og gi en skriftlig tilbakemelding til kunden. Hvis dere ikke er enige i klagen, kan dere avvise den og be om at fakturaen betales. Informer også om at faktura må betales ved mangel på tilbakemelding. Ta vare på den skriftlige dialogen slik at det eventuelt kan tas med ved videre saksgang. Sørg for at svaret ditt er godt og profesjonelt, ettersom dette kan brukes som dokumentasjon ved en eventuelt sak i forliksrådet.
 • Send faktura til oppfølging med informasjon om uenighet. Ved en uenighet, er det veldig viktig at vi får informasjon om dette. Hvis dere ikke får tilbakemelding på svaret fra kunden, kan dere sende faktura over til Visma Amili AS for oppfølging. Vær obs på at når det er uenighet om faktura før det sendes over, kan det ikke følges opp med normal inkassopågang. Saken må derimot sendes til forliksrådet. Det vil derfor tilløpe kostnader i henhold til dette.

Dette gjør du hvis du får en klage etter at faktura er sendt til oppfølging:

 • Varsle Visma Amili AS umiddelbart, slik at saksgangen blir stoppet. Du kan varsle oss via kundeportalen Kreditorweb eller direkte inne i din AutoCollect tjeneste.
 • Hvis sluttkunden leverer innsigelse direkte til oss, pauser vi saken. Dere vil deretter få et spørsmål om tilsvar til klagen inne i Kreditorweb. Blir ikke dette besvart, vil dere få en påminnelse per e-post. Husk at et raskt svar på klagen vil gi kunden din en bedre opplevelse av prosessen. Dette kan være i form av enighet – eller ønske om å ta klagen videre i forliksrådet.
 • Alle klager (innsigelser) skal besvares, selv om dere er uenig. Hvis vi ikke får tilbakemelding på tvisten fra dere, vil saken avsluttes på grunn av manglende tilbakemelding, og dere kan bli fakturert for trekk av sak i henhold til deres avtale. Hvis dere ikke kommer til enighet, må saken enten avsluttes eller sendes til forliksrådet.

Må jeg sende purring til alle mine kunder?

I AutoCollect kan du selv velge hvilke faktura(er) du ønsker å sende videre til oppfølging. Du kan derfor utelukke enkelte faktura eller kunder etter eget ønske.

Vil du vite mer?

Webinar

Bli bedre kjent med tjenesten – se webinaret «Slik automatiserer du purring og inkasso i Tripletex»

Få en live demo

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende demo hvor vi viser deg hvordan du kommer i gang.

Brukertips

Vi har flere brukerartikler og nyttige tips om hvordan AutoCollect fungerer.