Elektronisk bilagsmottak

Motta bilag direkte i Tripletex

Med Tripletex Elektroniske bilagsmottak kan leverandører og andre enkelt sende fakturaer direkte til deres bilagsmottak via en unik e-postadresse. Alle bilag blir elektronisk lagret i Tripletex og vil aldri gå tapt.

Fordeler med elektroniske bilag i Tripletex

  • Bilag i bilagsmottaket kan enkelt tilknyttes ansatte, prosjekter, avdelinger og produkter. Samtidig kan man velge å viderefakturere bilag på prosjekter.
  • I en enkel operasjon kan du periodisere og betale den samme regningen.
  • Når et bilag er ført er alle rapporter oppdatert, og alle med tilgang kan følge med på tallene.
  • Med elektroniske bilag sparer man miljøet for unødvendig papirmengder
  • Alle bilag er arkivert elektronisk og enkle å finne tilbake til

Hvordan kan du aktivere elektroniske bilag i Tripletex?

Man kan aktivere elektroniske bilag ved opprettelse av Tripletexabonnement. En kan også til enhver tid aktivere denne tjenesten på “Vår kundeside” når man er innlogget i Tripletex.

Pris: 550 kr i etablering og 2 kr per lagrede bilag.