Elektronisk bilagsmottak

Med Tripletex Elektroniske bilagsmottak kan leverandører og andre enkelt sende fakturaer direkte til deres bilagsmottak via en unik e-postadresse. Alle bilag blir elektronisk lagret i Tripletex og vil aldri gå tapt.

Motta bilag direkte i Tripletex

Enkelt

I en enkel operasjon kan du periodisere og betale den samme regningen.

Funksjonelt

Bilag i bilagsmottaket kan enkelt tilknyttes ansatte, prosjekter, avdelinger og produkter. Samtidig kan man velge å viderefakturere bilag på prosjekter.

Automatiske rapporter

Når et bilag er ført er alle rapporter oppdatert, og alle med tilgang kan følge med på tallene.

Miljøbevisst

Med elektroniske bilag sparer man miljøet for unødvendig papirmengder

Elektronisk arkivering

Alle bilag er arkivert elektronisk og enkle å finne tilbake til

Overhold frister

Gjør det enklere å overholde frister og slipp unødvendige purregebyr

Slik aktiverer du elektroniske bilag i Tripletex

Man kan aktivere elektroniske bilag ved opprettelse av Tripletex-konto. En kan også til enhver tid aktivere denne tjenesten på “Mitt abonnement” når man er innlogget i Tripletex.

Pris: 550 kr i etablering og 3 kr per lagrede bilag.

Andre tilleggstjenester


Kassekreditt

Kassekreditt tilpasset små bedrifter

EHF

 Send ut og motta fakturaer direkte i Tripletex

Timeregistrering

Moderne og intuitiv timeregistrering