KID-nummer

Bruk KID-nummer for å forenkle dine rutiner

KID-nummer er en forkortelse for kundeidentifikasjonsnummer og er et nummer som knytter en enkelt faktura til kunden. Ved å bruke KID-nummer vil utgående faktura automatisk knyttes opp mot riktig kunde med fakturanummer og legges inn i regnskapet. Du sparer tid og unngår å miste oversikten over innbetalinger.

Fordeler med KID-nummer i Tripletex

  • KID-nummer kan være helt opp mot 25 siffer, men i Tripletex er det kun 7, 10 eller 13 siffer. Dette gjør det enklere for kundene deres å betale regningene og gjør at man unngår feil og oppfølgingsarbeid.
  • KID nummer på faktura er integrert med Tripletex, og gjør at man slipper mye av det manuelle arbeidet forbundet med betalingsoppfølgingen.
  • Fakturaoversikten oppdateres automatisk etterhvert som utestående fakturaer blir betalt.

Hvordan aktiverer du KID-nummer i Tripletex?

OCR (KID-nummer) kan aktiveres ved registrering av ditt Tripletex abonnement. Du får et registreringsskjema som du sender til din bank. Du kan også aktivere denne tjenesten på Vår kundeside når du er innlogget i Tripletex.

Pris: 550 kr i etablering og 3 kr per transaksjon.