SMS-varsling for purringer

Med SMS-varsling for purringer sendes det ut en SMS til mobiltelefonnummeret som er registrert på kunden, med en påminnelse om at selskapet har mottatt en faktura som ikke er betalt. SMSen inneholder også fakturabeløp, forfallsdato og fakturanummer.

Fordeler


Få betalt i tide

SMS-varsling øker sannsynligheten for at kundene betaler utestående faktura

Enkelt

Man kan enkelt slå av og på SMS-varsling per kunde.

Slik aktiverer du SMS-varsling for purringer i Tripletex

Kontoadministrator kan til enhver tid aktivere denne tjenesten på “Vår kundeside” når man er innlogget i Tripletex.

Pris per SMS-varsling av purring er 3 kr.

Andre tilleggstjenester


Kassekreditt

Kassekreditt tilpasset små bedrifter

EHF

 Send ut og motta fakturaer direkte i Tripletex

Timeregistrering

Moderne og intuitiv timeregistrering