SMS-varsling for purringer

Øk sannsynligheten for å få betalt med SMS-varsling

Med SMS-varsling for purringer sendes det ut en SMS til mobiltelefonnummeret som er registrert på kunden, med en påminnelse om at selskapet har mottatt en faktura som ikke er betalt. SMSen inneholder også fakturabeløp, forfallsdato og fakturanummer.

Man kan enkelt slå av og på SMS-varsling per kunde.

Fordeler med SMS-varsling for purringer

  • SMS-varsling øker sannsynligheten for at kundene betaler utestående faktura

Hvordan aktiverer du SMS-varsling for purringer i Tripletex?

Kontoadministrator kan til enhver tid aktivere denne tjenesten på “Vår kundeside” når man er innlogget i Tripletex.

Pris per SMS-varsling av purring er 3 kr.