API – VERSJONSLOGG

I versjonsloggen kan du holde deg oppdatert på ny funksjonalitet og nye endepunkter som lanseres i API-et. Når vi lanserer en ny versjon med endringer, så vil du kunne se hva som er lansert på denne siden. Du vil alltid finne gjeldende versjonsnummer nederst på Swagger-siden.

 

  • 27.09.2017 (versjon 2.2.0): Ny versjon inneholder følgende nye endepunkter: post for product, put for product, get for productUnit, get for productUnit{id}. I tillegg har vi utvidet produkt-API-et så man også kan hente ut følgende data: utsalgspris inkl./eks. mva, innkjøpspris, status, mva-koder, valuta, produktenhet, lagervare og lagerbeholdning.
  • 10.10.2017 (versjon 2.3.0): Den nye versjonen inneholder nye endepunkter for crm/prospect: get for prospect og get for prospect {id}.
  • 20.10.2017 (versjon 2.3.1): Hovedbok (ledger) har fått to nye endepunkter: get for ledger/openPosts og get for leder/posting/openPosts for å hente ut åpne poster fra hovedbok.

 

 

Klikk her for å se den nye versjonen i Swagger.