1. La oss hjelpe deg å finne riktig pakke

Trenger kunden elektromodul eller VVS-modul?

Har kunden mer enn 100 bilag i året?

Trenger kunden lønn og reiseregning?

Trenger kunden timeregistrering mot lønn?

Trenger kunden tilgang til alle integrasjoner?

Trenger kunden prosjektfunksjonalitet?

Skal du viderefakturere på prosjekt?

Trenger kunden automatisk bankavstemming eller attestering?

Svar på spørsmålene over, så anbefaler vi en pakke til deg.

Vi anbefaler pakken:

Se inkludert funksjonalitet +

Hvor mange bilag har kunden i året?

Hvilken bransjeforening er kunden medlem av?

Hvilken bransjeforening er kunden medlem av?

Autopay

Bilagsautomatisering

Tilgang til integrasjoner

Elektroniske bilag

Lager og logistikk

Lønn og reiseregning

Timeføring

NB: Timeføring krever at du også har Lønn og reiseregning

Årsoppgjør

Hvor mange ansatte har kunden?

Hvor mange av de ansatte skal ha full systemtilgang?

Hvor mange av de ansatte skal ha standardtilgang?