Forbedringer i appen – 21.02.2020

I versjon 4.2.0 av appen er det lansert flere forbedringer:

– Mulighet til å se lønnsslippen direkte i appen uten å måtte laste den ned
– Muligheten til å velge ordre på reiser og utlegg
– Prosjektnavn blir nå vist i oversikten på reiser og utlegg