Attestering i Tripletex

Få en effektiv arbeidsflyt med attestering

Med attestering i Tripletex er man sikret at bilagene blir sendt til riktig person. Definer en attesteringsflyt som passer deres organisasjon, og opplev en mer effektiv arbeidshverdag ved at bilag godkjennes av ansatte på ulike nivåer.

Fordeler med attestering

  • Konfigurer enkelt attesteringsflyt basert på bedriftens behov.
  • Med attestering i Tripletex kan man legge til flere mottakere og skrive inn kommentarer til bilagene.
  • I en egen oversikt kan man se hvem som har attestert og om bilaget er bokført av regnskapsfører.

Hvordan aktivere attestering i Tripletex?

Kontoadministrator kan til enhver tid aktivere denne tjenesten på “Vår kundeside” når man er innlogget i Tripletex.

Pris: kr. 1990 om man ikke har elektronisk bilagsmottak og kr. 1440 om man har elektronisk bilagsmottak. Pris pr scannede bilag øker til kr. 2 ved aktivering av denne tjenesten.