Bilag og bilagsflyt

Opplev hvor enkelt bilagsføring kan være

Bilag og bilagsflyt

Når du fører en leverandørfaktura i Tripletex, så kan du knytte utgifter til ansatte, prosjekter, avdeling og produkter. Samtidig kan du velge om en utgift skal viderefaktureres på et prosjekt. I en enkel operasjon kan du periodisere og betale den samme regningen.

Det er dette som er nøkkelen til den forenklede regnskapsførselen i Tripletex. Oppsettet er så intuitivt at man raskt forstår hvordan dette skal gjøres. Når et bilag er ført, er alle rapporter oppdatert, og alle med tilgang kan følge med på tallene.

Med elektronisk bilag i Tripletex kan du skanne alle bilag rett inn i kontoen din. Du kan dermed utnytte alle fordelene ved å ha et heldigitalt regnskap.

Du vil motta en egen e-postadresse, og du kan enten skanne bilagene direkte inn eller sende en e-post med bilaget som et vedlegg. Når bilaget sendes til kontoen din, så kan du i utgangspunktet kaste originalfakturaen. Bilaget er elektronisk lagret og vil aldri gå tapt.

Med mange prosjekter og enda flere fakturaer er det viktig med full kontroll på hva som er bestilt og hva som skal betales. Med attestering i Tripletex får de rette personene de rette bilagene til rett tid. Se på det som et sikkerhetsnett for din bedrift.

Attestering er en funksjon for godkjenning av bilag. Leverandørfakturaer kommer automatisk inn i bilagsmottaket. Dette betyr at dine leverandører kan sende direkte til din e-postadresse i systemet eller sende en EHF-faktura. Deretter godkjenner prosjektledere eller avdelingsledere  fakturaer på sine prosjekter, og daglig leder kan godkjenne alt til slutt. Man kan legge til flere mottakere og skrive inn kommentarer til bilagene underveis i prosessen. I en egen oversikt kan man se hvem som har attestert bilaget og om bilaget er bokført av regnskapsfører.

Bilag og bilagsflyt går litt enklere når du benytter deg av Tripletex!