KID-nummer

Bruk KID-nummer for å forenkle dine rutiner

kid-nummer

Ved å bruke KID-nummer (kundeidentifikasjonsnummer) vil utgående fakturaer til kunder automatisk legges inn i regnskapet knyttet opp mot riktig kunde og fakturanummer. Du slipper å finne frem innbetaling manuelt og koble disse opp mot korrekt kunde og faktura. Du sparer tid  og unngår å miste oversikten over innbetalingene. 

“Jeg skulle akkurat betale en faktura. Ble svært fornøyd da jeg fant en FORNUFTIG KID. Mange skal på død og liv ha meg til å taste 30+ tall i KID. Dere har kort og fornuftig KID-nummer. VELDIG mye lettere for meg som skal betale!” 

KID nummer er et nummer som brukes ved regningsbetaling for å identifisere kunden og fakturaen uavhengig av hvem som betaler regningen. KID nummeret kan være ganske langt, helt opp mot 25 siffer. 

I Tripletex er KID nummeret på 10 siffer.

KID nummer på faktura (OCR er en tjeneste fra Nets) er er integrert med Tripletex, og gjør at man slipper mye av det manuelle arbeidet forbundet med betalingsoppfølgingen. Fakturaoversikten oppdateres automatisk etterhvert som utestående fakturaer blir betalt.

Før man kan benytte seg av tjenesten i Tripletex må man inngå en avtale med Nets. Man fyller da ut et skjema og sender det til den banken man benytter. Skjemaet finner du som en lenke nederst på siden, og det er viktig at man bruker dette skjemaet og ikke det skjemaet man eventuelt får av banken.

Les definisjon av KID nummer på Wikipedia.