Lønnssystem

Tilpasses enkelt din bedrifts rutiner

Tripletex’ funksjonelle lønnssystem sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger.

lønnssystem

Rutiner for lønnsutbetalinger varierer fra bedrift til bedrift. Noen betaler ut lønn til de ansatte én gang per måned med et fast beløp. Andre betaler timelønn, og noen utbetaler lønn basert på månedlig omsetning. I Tripletex kan din bedrift utbetale lønn etter sitt behov. Du velger selv når du vil utbetale lønn og reiseregninger.

Forskudd på lønn holder systemet orden på, og lønnen kan utbetales direkte fra løsningen. Det aller beste er at regnskapet alltid er oppdatert og gir dere full oversikt over hva dere skylder den ansatte eller hva den ansatte skylder dere. Du fører reiseregninger og ansattutlegg direkte i løsningen. Alt  kobles direkte til de ansatte ved neste lønnsutbetaling.

I Tripletex sender du inn lønnsinformasjon via a-ordningen direkte fra systemet, og Tripletex holder oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift i slutten av hver termin.

Hvorfor velge Tripletex’ lønnsystem?

  • Lønnsystemet er sømløst integrert med regnskapsløsningen i Tripletex
  • Ingen dobbelføringer av lønn
  • Reiseregninger/ansattutlegg blir automatisk med på lønnsutbetalingen
  • Direkte oppkobling mot Altinn. Innhenting av skattekort, innsending av terminoppgaver etc
  • Kjør lønn til alle ansatte, samtidig
  • Automatisk skattetrekk til skattetrekkskonto i regnskapet
  • Enkel innsending av a-meldinger til Altinn

Når du benytter deg av Tripletex’ lønnssystem, så velger du alltid selv når du vil betale ut lønn. For arbeidstaker er det lett å føre reiseregninger og utlegg i systemet. Dette kan gjøres overalt så lenge man er koblet til nettet. En stor fordel, med andre ord. 

Altinn har gode råd til ansettelsesforhold.