Prosjektstyring

Full kontroll på alle dine prosjekter med prosjektverktøy og prosjektstyring.

Som prosjektleder ønsker og trenger du full oversikt over lønnsomheten i prosjektet, og til det trenger du et godt verktøy til prosjektstyring. Hvilke medarbeidere jobber med prosjektet, hva er fakturert og ligger til fakturering og hvordan er prosjektets lønnsomhet? Du ønsker kanskje også en prognose på prosjektet.

I Tripletex oppretter du enkelt prosjekter med prosjektdeltakere, kunder, ordrer og fakturaplaner. I tillegg kan du med vår løsning for direkte betaling la faktureringen av prosjektene nesten gå av seg selv. Så hvorfor ikke bruke tiden på mer fornuftige ting enn papirarbeid og administrasjon?

Automatikken i løsningen gjør at man som prosjektleder kan følge prosjektenes utvikling uten å måtte gjøre noe manuelt arbeid. Prosjektdeltakerne fører timer, utgifter knyttes til prosjektene, fakturagrunnlaget blir oppdatert automatisk og rapportene oppdaterer seg selv. Enklere blir det ikke!

Alle vellykkede prosjekter har et godt prosjektverktøy

Med rapporteringsverktøyet kan du hente ut rapport pr. prosjekt om inntekter, kostnader, lønnsomhet og dekningsgrad. På denne måten kan du følge opp ditt prosjekt underveis.

Vårt prosjektverktøy gjør det enklere å være prosjektleder, og du har full kontroll på alt som foregår i prosjektet. Registrerer du viktige hendelser og milepæler i Tripletex, så har du full kontroll på hva som skjer i prosjektet.

Tripletex’ opprinnelse var ideen om å lage et godt prosjektverktøy. Vi kan derfor trygt si at vårt system er et av de beste på markedet. Vår første kunde var nettopp en prosjektkunde, og vi er stolte over at vårt prosjektverktøy velges av mange kunder som har behov for full kontroll i sine prosjekter.

Det kan være lurt å ha en sjekkliste når man velger et prosjektsystem. Da forsikrer du deg om at systemet dekker alle dine behov.

Her finner du noen tips til hva du bør tenke på når du skal velge prosjektsystem.