Et sikkert regnskapssystem

De beste sikkerhetsløsningene for deg og bedriften

sikkerhet

Er det mindre sikkert å ha regnskap, lønnsinformasjon og kunderegistre i skyen? Nei, vi mener dette er langt sikrere enn å ha all informasjon på harddisken på kontoret.

Våre forpliktelser

Vi vet at tilgjengelighet og sikkerhet er viktig for våre kunder. Derfor tar vi i Tripletex sikkerhet på høyeste alvor. 

Vår misjon er å gjøre økonomistyring enklere, og vi forstår vårt ansvar overfor deg som kunde. Dine data er viktig for oss, og vi har gode og strenge retningslinjer som gjør at du har tilgang til systemet og dine data når og hvor du måtte ønske.

Tilgjengelighet

Tripletex er tilgjengelig på kontinuerlig basis (24/7/365) med unntak av planlagt vedlikehold i korte perioder om natten. På denne måten kan vi tilby våre kunder forutsigbarhet, og at vedlikehold berører våre kunder i minst mulig grad. 

Alle våre data lagres hos vår driftsleverandør Basefarm. De er ISO 27001-sertifisert og har store referansekunder, som eksempelvis Norwegian og Altinn. Datasentrene er satt opp med høy sikkerhet, og de har overvåking, adgangskontroll og alarmsystemer. Driftsløsningen er også satt opp med redunans (to eller flere datamaskiner jobber parallelt med samme oppgaver og speiler hverandre, slik at dersom en av dem skulle gå ned, så kan den andre ta over) i alle ledd på fysisk separerte servere. Totalt sett gir dette våre kunder meget høy sikkerhet.

Sikring av tilgang

All datatrafikk er sikret med passord med 128-bits kryptering. Løsningen er beskyttet av en brannmur som skal hindre uautorisert tilgang. Det stilles strenge krav til de komplekse passordene, som lagres kryptert i databasen.

Som en ekstra sikkerhet, blir en konto automatisk låst ved mistanke om at noen prøver å skaffe seg uautorisert tilgang.

Sikkerhetskopiering og sikring av data

Vi forestår kontinuerlig sikkerhetskopiering av databasen slik at det alltid finnes en ekstra server med oppdaterte data. I tillegg tas det sikkerhetskopier av system og database hver natt, og kopiene lagres på fysisk adskilte steder.

Tripletex’ kunder har alltid tilgang til å eksportere sine egne data gjennom filnedlasting i løsningen.