Webinarer

Våre webinarer er gratis og har vært en stor suksess. Det er enkelt, og de fleste varer rundt en time. Lett å sette av tid, når du kan sitte på ditt eget kontor og lære mer!

Webinar 1: Innføring i tilbud/ordre/faktura

Kursbeskrivelse

 • Opprette tilbud/ordre
 • Fakturering
 • Fakturaoversikt
 • Innbetaling med KID/manuelt
 • Betalingspåminnelser
 • Kreditering
 • Abonnement

Målgruppe
Alle

Forhåndskunnskap
Bør ha vært innlogget, samt ha sett på de ulike innstillingene for selskap og faktura. Vi anbefaler å se våre youtube-videoer, disse finner du her.

Varighet
1 time

Live Webinar
Våre live webinar går 1 – 4 ganger per mnd. Her kan du stille spørsmål via chat og få svar fortløpende i webinaret.

Daglig Webinar
Webinaret går flere ganger per dag. Her kan du stille spørsmål i webinaret og du vil få svar på mail.

——-
Webinar 2: Innføring i bilagsføring/regnskap

Kursbeskrivelse

 • Innføring i bilagsføring
 • Registrere leverandørfaktura
 • Ikke bokførte bilag
 • Bilagsmottak
 • Betaling
 • Bilagsoversikt (journal)
 • Bankavstemming
 • Mva-oppgave
 • Sletting/reversering av bilag
 • Regnskapsoversikt
 • Åpningsbalanse
 • Leverandør/kundereskontro
 • Kontospesifikasjon (hovedbok)

Målgruppe
Alle som fører/hånterer ulike bilag i Tripletex

Forhåndskunnskap
Bør ha vært innlogget, samt kjennskap til de ulike innstillingene under selskap, regnskap. Vi anbefaler å se våre youtube-videoer, disse finner du her.

Varighet
1 time

Live Webinar
Våre live webinar går 1 – 4 ganger per mnd. Her kan du stille spørsmål via chat og få svar fortløpende i webinaret.

Daglig Webinar
Webinaret går flere ganger per dag. Her kan du stille spørsmål i webinaret og du vil få svar på mail.

——-
Webinar 3: Innføring i prosjekt og timeføring

Kursbeskrivelse

 • Innføring i prosjekt og timeføring –
 • Timelisteinnstillinger
 • Opprette tilbud
 • Nytt prosjekt
 • De ulike menyvalgene i prosjekt; som Prismodell, Detaljer, Kontrakt, Ordrelinjer/Kostnader med mer
 • Godkjenning av timer
 • Kort om timeføring

Kursmål
Bruk av prosjekt og timeføring

Målgruppe
Alle som har prosjektmodulen

Forhåndskunnskap
Bør ha vært innlogget, samt kjennskap til de ulike innstillingene under Prosjekt og Faktura. Vi anbefaler å ha sett våre youtube-videoer, disse finner du her.

Varighet
1 time

Live Webinar
Våre live webinar går 1 – 4 ganger per mnd. Her kan du stille spørsmål via chat og få svar fortløpende i webinaret.

Daglig Webinar
Webinaret går flere ganger per dag. Her kan du stille spørsmål i webinaret og du vil få svar på mail.

——-
Webinar 4: Innføring i prosjektfakturering

Kursbeskrivelse

 • Innføring prosjekfakturering
 • Fakturering prosjekt
 • Timeføring
 • Godkjenning av timer
 • Avgodkjenning av timer
 • A konto
 • Fakturaplan
 • Kreditering
 • Tillegg prosjektfaktura
 • Reiseregning
 • Ansattutlegg

Kursmål
Fakturering kostnader og timer på prosjekt

Målgruppe
Alle som har prosjektmodulen

Forhåndskunnskap
Bør ha vært innlogget. Vi anbefaler å ha sett våre youtube-videoer, disse finner du her.

Varighet
1 time

Live Webinar
Våre løpende webinar går 1 – 4 ganger per mnd. Her kan du stille spørsmål via chat og få svar fortløpende i webinaret.

Daglig Webinar
Webinaret går flere ganger per dag. Her kan du stille spørsmål i webinaret og du vil få svar på mail.

——-
Webinar 5: Innføring i lønn

Kursbeskrivelse

 • Innføring i lønn
 • Timelisteinnstillinger
 • Timeføring / månedsoversikt
 • Reiseregning / Ansattutlegg
 • Lønnskjøring
 • OTP
 • Refusjon

Kursmål
Håndtere timeføring og lønn, samt rapportering til a meldingen

Målgruppe
Alle som har lønnsmodulen

Forhåndskunnskap
Bør ha vært innlogget, kjennskap til de ulike innstillingene som lønn og time-innstillinger. Vi anbefaler å ha sett våre youtube-videoer, disse finner du her.

Varighet
1 time

Løpende Webinar
Våre løpende webinar går 1 – 4 ganger per mnd. Her kan du stille spørsmål via chat og få svar fortløpende i webinaret.

Daglig Webinar
Webinaret går flere ganger per dag. Her kan du stille spørsmål i webinaret og du vil få svar på mail.