Byråregnskap i Tripletex

Hvordan benytte Tripletex til eget regnskap? Vår fagkonsulent, Autorisert regnskapsfører Helene Nærby, viser deg hvordan.
Tripletex utvikler årsoppsgjørsmodul

Innhold

Hvordan benytte Tripletex til eget regnskap? Vår fagkonsulent, Autorisert regnskapsfører Helene Nærby, viser deg hvordan.

  • Timefangst og fakturering av kunder
  • Ulike prismodeller: timepris og fastpris
  • Hvordan bygge opp prosjektene