Utbetaling av feriepenger

Webinaret gir dere en innføring i hvordan man utbetaler feriepenger i Tripletex. Noen av dere er kanskje helt nye, andre ønsker å friske opp kunnskapene.
Enklere ansattimport i Tripletex

Innhold

Webinaret gir dere en innføring i hvordan man utbetaler feriepenger i Tripletex. Noen av dere er kanskje helt nye, andre ønsker å friske opp kunnskapene. Vi starter med en kort introduksjon til feriepenger og ferieloven. Deretter skal vi se på innstillingene i Tripletex, arbeidsforhold til den ansatte, historisk informasjon og ikke minst utbetaling av feriepenger til ansatte som har sluttet eller ikke tidligere er registrert i Tripletex.

Innhold

  • Feriepenger – kort introduksjon
  • Innstillinger i Tripletex
  • Historisk lønnsinformasjon
  • Feriepengeliste
  • Utbetaling av feriepenger