BAHS InkassoFlyt

— Sømløst integrasjon fra forfalt fordring til bokført oppgjør i Tripletex.

Fordeler

 • Enkelt å komme i gang, ingen tekniske krav fra deg
 • 100% kontroll på at utestående fordringer blir fulgt opp til rett tid og på riktig måte
 • Ressursbesparende for deg og dine medarbeidere

Dette trenger du

 • Ingen tekniske krav

BAHS InkassoFlyt

— Sømløst integrasjon fra forfalt fordring til bokført oppgjør i Tripletex.

Webservice integrasjon mellom Tripletex og BAHS Kapitals innfordringssystem, hvor hvor purringer og inkassosaker oversendes automatisk ved valgte tidspunkt. Innbetalinger speiles i systemene, slik at det aldri skal være noen tvil om en fordring er betalt eller ikke.

Disse passer integrasjonen for:

Inkassoselskapet BAHS Kapital leverer kundetilpassede innfordringstjenester til Tripletex brukere gjennom en sømløs integrasjon. Løsningen gjør det enkelt for deg som kunde å ha kontroll på dine utestående fordringer.

Vårt mål er å bidra positivt i kundereisen også når en kunde betaler for sent. Vi ivareta alle dine kunder på en skånsom og profesjonell måte, som bidrar til at de betaler og ikke minst fortsetter kundeforholdet hos deg selv om inkasso ble iverksatt.

Løsningen passer for alle type Tripletex brukere som selger på kreditt.

Slik fungerer det:

Oppfølging av utestående fakturaer kan til tider være krevende og lite oversiktlig. Denne prosessen har vi nå gjort helautomatisk gjennom vår BAHS InkassoFlyt integrasjon mot Tripletex.

BAHS InkassoFlyt hjelper deg med å forenkle innfordringsprosessen ved at du enkelt fra Tripletex oversender purring/inkassovarsel direkte til BAHS Kapital for videre oppfølging. BAHS InkassoFlyt er fullt ut integrert mot ditt regnskap i Tripletex slik at innbetalinger matches direkte mot gjeldende post i regnskapet.

Hvordan fungerer BAHS InkassoFlyt?

 1. Du sender over forfalte fordringer til BAHS Kapital fra din Tripletex bruker.
 2. Saker leses inn i vårt fagsystem og purring/inkassovarsel sendes ut samme dag.
 3. Skulle betaling ikke ha skjedd til forfall på purring/inkassovarsel, vil saken automatisk gå videre i inndrivelsesprosessen for inkasso.
 4. Ved innbetaling på sak matches beløpet direkte mot utestående krav i Tripletex
 5. Du vil ha en fast kundebehandler hos BAHS Kapital som følger dine krav, i tillegg til at du gjennom vårt Nettkontor vil ha full oversikt over status på innsendte saker.

Våre økonomiske betingelser:

 1. Ved løst sak får du utbetalt 100% av hovedstol
 2. Ingen belastning ved uløst sak
 3. Er saken feilsendt til oss, så kan du uten kostnad trekke saken innenfor ett tidsrom på 20 dager. Deretter belastes halvparten av påløpt salær, om saken trekkes.

Vilkår:
For inndrivelse av krav gjelder inkassoloven og inkassoforskriften, med følgende unntak:

 1. Avregning/utbetaling av innfordret beløp skjer ukentlig eller etter nærmere avtale
 2. Det godskrives ikke renter av innkasserte midler stående på klientkonto
 3. Rapportering skjer til Nettkontor, hvor du kan følge sakens utvikling

Slik kommer du i gang:

– Logg inn i Tripletex.
– Hent ut employee-token som du fikk da du opprettet konto i TripleTex og skriv inn employee-token og organisasjonsnummer i skjema på veiledningssiden.
– Vent på bekreftelse sendt på epost, for at integrasjon er ferdig satt opp.

Denne integrasjonen er utviklet av:BAHS Kapital AS

Kontakt: stentun@bahs.no Tel: 99 52 70 98

Framnesveien 3A 3206 Sandefjord