Dynamik Insight

Automatisk bokføring av verdipapirtransaksjoner, skattemessig håndtering og rapportering

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Dynamik Insight er fleksibelt og kan tilpasses ulike nivå i et investeringsselskap eller fond.

Løsningen er fullintegrert med Tripletex og gir deg som bruker blant annet:

  • Mottak av sluttsedler eller filer
  • Automatisk bokføring av utførte handler
  • Automatisk beregning av fifo (først inn først ut)
  • Fleksibelt oppsett for rapportering
  • God oversikt og et total oversikt uavhengig av megler, notert/unotert, innland eller utland
  • Regnskapstall, driftskostnader etc. hentes inn for rapportering av NAV
  • Skattemessig bistand
  • Rapporteringsmodul
  • Ajourført portefølje og regnskap/en slipper å lage egne beregninger periodevis

Hvem passer integrasjonen for?

Grunnversjonen passer for investeringsselskaper og fond som ønsker å forenkle og sikre bokføringen. Brukerne kan være selskapene selv eller deres regnskapsfører. Rapporteringsmodulen passer for de som ønsker å analysere porteføljen dynamisk og på dypere nivåer

Slik fungerer det

E-postmottak for sluttsedler eller innsending av filer. Ved godkjenning bokføres transaksjonene i tripletex, sluttseddel lagres i Insight.

Slik deles dataen

Tripletex
Dynamik
Bilag
Fra Dynamik til Tripletex
Tripletex
Dynamik

Hvordan kommer jeg i gang?

En må ha oversikt over beholdning med kostpriser, antall ved sist avlagte årsregnskap. Beholdningen kan legges inn med en gjennomsnittsbetraktning eller en kan legge inn alle linjer/kjøp av en aksje. Større beholdninger kan importeres.

Bruker kan bestilles ved å kontakte oss på hello@dynamik.no.

Integrasjonspartner

Dynamik Management AS
Adresse:
Strandgata 141
5527 Haugesund