Dynamik – bokføring av aksjer

Verktøyet gjør bokføring av aksjer og andre finansielle instrumenter enkelt og uanstrengt. Dynamik hjelper med korrekt regnskaps- og skattemessig håndtering, og gir rapportering på hele porteføljen.

Kategori

Fagsystemer

Integrasjonspartner

Dynamik Software Lab AS
Strandgata 141
5527 Haugesund

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Dynamik er et fleksibelt verktøy for bokføring og oppfølging av aksjer og andre finansielle instrumenter, som passer for Family Offices, investerings- og holdingselskaper mm.

Løsningen er fullintegrert med Tripletex og gir deg som bruker blant annet:

  • Mottak av sluttsedler eller filer direkte i Dynamik
  • Automatisk bokføring av utførte handler slik som kjøp/salg av fond, aksjer, obligasjoner og lignende.
  • Automatisk beregning av fifo-prinsippet (først inn, først ut)
  • Korrekt regnskaps- og skattebehandling
  • God oversikt over hele porteføljen til selskapet, uavhengig av megler, om instrumentet er notert eller unotert og om investeringen er i innlandet eller utlandet
  • Fleksibelt oppsett av rapportering
  • Regnskapstall, driftskostnader etc. hentes inn for rapportering av NAV
  • Ajourført portefølje og regnskap, slik at regnskapsfører slipper å lage egne periodevise beregninger

Hvem passer integrasjonen for?

Dynamik passer for Family Offices, investerings- og holdingselskaper som ønsker å forenkle og sikre bokføringen av verdipapirtransaksjoner. Brukerne kan være selskapet selv eller deres regnskapsfører. Rapporteringsmodulen passer for de som ønsker å analysere porteføljen dynamisk og på dypere nivåer.

Slik fungerer det

Alle verdipapirtransaksjoner som blant annet aksjekjøp/-salg, fondsbytter, re-investering av utbytte kommer inn i Dynamik enten via direkte integrasjon mot megler, innlesing av transaksjonsfil eller e-postmottak av sluttsedler. Disse dataene analyseres i Dynamik, godkjennes av bruker og bokføres i Tripletex. Hundrevis av sluttsedler kan behandles i løpet av få minutter, automatiseringen i Dynamik gir en stor effektiviseringsgevinst.

Slik deles dataen

Tripletex
Dynamik
Bilag
Fra Dynamik til Tripletex
Tripletex
Dynamik

Hvordan kommer jeg i gang?

Firma og bruker må opprettes i Dynamik, ta kontakt med oss på hello@dynamik.no.

Vi tar gjerne en demo av systemet for deg, slik at du kan finne ut om det møter dine behov.