Dynamik Insight

Automatisk bokføring av verdipapirtransaksjoner, skattemessig håndtering og rapportering

Kategori

Fagsystemer

Integrasjonspartner

Dynamik Management AS
Strandgata 141
5527 Haugesund

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Dynamik Insight er fleksibelt og kan tilpasses ulike nivå i et investeringsselskap eller fond.

Løsningen er fullintegrert med Tripletex og gir deg som bruker blant annet:

  • Mottak av sluttsedler eller filer
  • Automatisk bokføring av utførte handler
  • Automatisk beregning av fifo (først inn først ut)
  • Fleksibelt oppsett for rapportering
  • God oversikt og et total oversikt uavhengig av megler, notert/unotert, innland eller utland
  • Regnskapstall, driftskostnader etc. hentes inn for rapportering av NAV
  • Skattemessig bistand
  • Rapporteringsmodul
  • Ajourført portefølje og regnskap/en slipper å lage egne beregninger periodevis

Hvem passer integrasjonen for?

Grunnversjonen passer for investeringsselskaper og fond som ønsker å forenkle og sikre bokføringen. Brukerne kan være selskapene selv eller deres regnskapsfører. Rapporteringsmodulen passer for de som ønsker å analysere porteføljen dynamisk og på dypere nivåer

Slik fungerer det

E-postmottak for sluttsedler eller innsending av filer. Ved godkjenning bokføres transaksjonene i tripletex, sluttseddel lagres i Insight.

Slik deles dataen

Tripletex
Dynamik
Bilag
Fra Dynamik til Tripletex
Tripletex
Dynamik

Hvordan kommer jeg i gang?

En må ha oversikt over beholdning med kostpriser, antall ved sist avlagte årsregnskap. Beholdningen kan legges inn med en gjennomsnittsbetraktning eller en kan legge inn alle linjer/kjøp av en aksje. Større beholdninger kan importeres.

Bruker kan bestilles ved å kontakte oss på hello@dynamik.no.

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!