Fenistra

— Skybasert overføring av bilagsdata til Tripletex

Fordeler

  • Effektiv kontraktsforvaltning
  • Komplett momshåndtering for eiendom
  • Kontroll på eiendommens arealer

Dette trenger du

  • Ingen tekniske krav

Fenistra

— Skybasert overføring av bilagsdata til Tripletex

Fenistra digitaliserer og automatiserer kompliserte prosesser i eiendomsforvaltningen gjennom markedets ledende system, kombinert med bred kompetanse og forståelse av eiendom.

Disse passer integrasjonen for:

  • Eiendomsbesittere og forvaltere som benytter Fenistra Eiendom i kombinasjon med Tripletex

Sånn fungerer det:

Fakturering av leiekontrakter foregår i Fenistras fagsystem og overføres ferdig postert til Tripletex for rapportering og oppfølging

Slik kommer du i gang:

Ta kontakt med support@fenistra.no

Denne integrasjonen er utviklet av:Fenistra

Kontakt: Support@fenistra.no Tel: 22 02 08 30

Brynsveien 11 0667 Oslo