Havneweb

— Før inntekt direkte på valgte regnskapskonto
Kom i gang

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Havneweb er et tidsbesparende styringssystem for administrasjon av småbåthavner. Det webbaserte systemet forenkler og effektiviserer oppgaver som administrasjon av medlemskontingent, medlemmer og båtplasser. Fakturering med mulighet for KID og integrasjon mot blant annet Visma e-Accounting og automatisk innhenting av betaling fra banken. Automatisert vaktfordeling, SMS-påminnelse ved vakt og dugnad m.m.

Havneweb administrerer idag 160 båtforeninger med ca. 60.000 brukere. Se våre nettsider for referanseliste med kontaktinfo.

Slik deles dataen

Tripletex
Havneweb
Inntekt
Informasjon om inntekt sendes fra Tripletex til Havneweb
Tripletex
Havneweb

Hvordan kommer jeg i gang?

Du velger regnskapssystem under grunndata/økonomisystem i Havneweb og kobler opp med API-nøkkelen du har hentet i Tripletex.

Integrasjonspartner

Havneweb
Adresse:
Arne Garborgsvei 137
3160 Stokke