Jointly Office

Kategori

CRMRapportering

Integrasjonspartner

Digital Revisor AS
Naustdalsvegen 1B
6800 Førde

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Jointly Office

— en komplett office portal som forenkler og samordner arbeidsoppgaver for regnskapsførere, revisorer og ledelse

Integrering med Jointly Office er for virksomheter som ønsker å gjøre arbeidsflyten mer effektiv ved å automatisere tidskrevende prosesser som blant annet innhenting av bekreftelser og signering, dette uten at det går på bekostning av sikkerhet.

De som ønsker å samle virksomhetens systemer under en plattform for en mer intuitiv arbeidshverdag.

Den komplette office portalen forenkler og samordner arbeidsoppgaver for regnskapsførere, revisorer og ledelse. Jointly Office er et komplett CRM som gir brukerene en rekke integrasjoner, samt sikker fildeling, bekreftelser og automatisert signering mm. Vi tilbyr i tillegg våre kunder gratis ende-til-ende kryptert verktøy for videomøter, uavhengig av pakkeløsning.

Disse passer integrasjonen for:

  • regnskapsførere
  • revisorer
  • ledelse

Slik fungerer det:

Jointly Office henter dine tall direkte fra Tripletex, kun ved et enkelt tastetrykk.

Slik kommer du i gang:

  • Registrer deg hos Joint Office
  • Velg tjenester etter behov