Maestro Årsoppgjør

Komplett utstyrt med likningspapirer, skatteberegning og noter.

Fordeler

  • Gå online med Tripletex fra Maestro
  • Hent saldobalansen fra Tripletex direkte i Maestro
  • Drill–down på konto nivå og få opp transaksjonene

Dette trenger du

  • Tripletex brukernavn og passord ved pålogging i Maestro

Maestro Årsoppgjør

— enkleste vei til korrekt utarbeidet årsregnskap og utfylte likningspapirer

Maestro Årsoppgjør er et komplett årsoppgjørssystem for innlevering av skjema til flere offentlige etater på enkel, rask og sikker måte. Det tette samarbeidet med myndighetene gjør at programmet er helt i forkant og med på å sette standarden for elektroniske innleveringer. Med Tripletex integrasjonen jobber du mer fra en   programvare, effektiviserer og sikrer de siste regnskapstallene i saldobalansen.

Du registrer helt enkelt Tripletex som ditt regnskapssytem i Maestro, og benytter samme brukerID og passord som vanlig på den kunden. Alt er så klart for å gå til saldobalansen i Maestro for så importere tall fra Tripletex. Her huker du av for Tripletex og hvilke år som skal være med. Da skal du ha tallene i Maestro og kan blant annet foreta en drill-down på konto og få opp transaksjonene i Maestro.

Se en kort video av løsningen her:

Denne integrasjonen er utviklet av:Maestro

Kontakt: salg@maestro.no Tel: 02575

Karenslyst allé 8b 0213 Oslo