Maestro Årsoppgjør

Kategori

Årsavslutning

Integrasjonspartner

Maestro
Karenslyst allé 8b
0213 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Maestro Årsoppgjør

— enkleste vei til korrekt utarbeidet årsregnskap og utfylte likningspapirer

Maestro Årsoppgjør er et komplett årsoppgjørssystem for innlevering av skjema til flere offentlige etater på enkel, rask og sikker måte. Det tette samarbeidet med myndighetene gjør at programmet er helt i forkant og med på å sette standarden for elektroniske innleveringer. Med Tripletex integrasjonen jobber du mer fra en   programvare, effektiviserer og sikrer de siste regnskapstallene i saldobalansen.

Du registrer helt enkelt Tripletex som ditt regnskapssystem i Maestro, og benytter samme brukerID og passord som vanlig på den kunden. Alt er så klart for å gå til saldobalansen i Maestro for så importere tall fra Tripletex. Her huker du av for Tripletex og hvilke år som skal være med. Da skal du ha tallene i Maestro og kan blant annet foreta en drill-down på konto og få opp transaksjonene i Maestro.

Se en kort video av løsningen her: