Magento av Maco

Kategori

Nettbutikk

Integrasjonspartner

Maksimer AS
Nordre Nøstekai 1
5005 Bergen

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Kobler Magento og Tripletex sammen, slik at dine ordre overføres automatisk til regnskapssystemet. Det sparer deg for verdifull tid.

— En av vedens mest populære e-handels plattformer

Integrasjonen mellom Tripletex og Magento leveres som en sky-tjeneste. Enkel installasjon. 100% automatisert ordreoverføring. Ingen manuelle operasjoner.

Integrasjonen støtter både Magento 1 og Magento 2.

Disse passer integrasjonen for:

  • Brukere av Magento

Slik fungerer det:

Varedata fra Tripletex til Magento

  • Varedata fra varekortet i Tripletex oppdateres i nettbutikken

Ordre fra Magento til Tripletex

  • Ordrer som kommer i Magento overføres til Tripletex

B2B: Kunder fra Tripletex til Magento

  • Opprett og vedlikehold kundedata i Tripletex mens de handler i nettbutikken.

Slik går du frem:

Ta kontakt på post@maksimer.no for mer informasjon, priser og avtaleinngåelse.