Kategori

Rapportering

Integrasjonspartner

Prisolve AS
Hedmarksgata 13
0657 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

— en totalløsning innenfor rapportering, analyse og har verktøy for å spare deg tid i hverdagen

Løsningen benytter det nyeste API’et til Tripletex slik at man kan få analyse på langt mer enn bare regnskapstransaksjoner. Man får oversikt over ordrereserve, prosjektlønnsomhet, kunder, produkter, timeforbruk i tillegg til avdelings- og prosjektrapporter.

Import- og eksportmulighetene i løsningen gjør terskelen for budsjettering mindre og man kan operere med et ubegrenset antall budsjettversjoner. Dette gir muligheter for å ta ut likviditetsprognoser for virksomheten.

Med vår egenutviklede rapportgenerator kan man lett lage skreddersydde rapporter på noen minutter.

Valuta og mapping av kontoplanen mot andre selskaper og land gjør konsolideringsprosessen effektiv og enkel.

Løsningen setter ingen tekniske eller særskilte krav til utstyr for at løsningen skal fungere.

Disse passer integrasjonen for:

  • Virksomheter som ønsker å distribuere relevant økonomisk informasjon til styret, ledelsen og andre i organisasjonen i et format som er lett å forstå og kan produseres med ett tastetrykk når regnskapet er a jour.
  • De som ønsker å styre virksomheten ved bruk av nøkkeltall som er relevante for virksomheten og bransjen og ønsker å benchmarke prosjektaktivitet eller selskaper i et konsern.
  • Virksomheter som har behov for avanserte verktøy som analyserer både rimeligheten og riktigheten av regnskapet, foretar avstemminger og kontroll for å avdekke avvik og gjør kvalitetssikringsprosessen bedre.

Slik fungerer det:

Prisolve oppdateres med data fra Tripletex nye api. Her har man tilgang til mye informasjon slik at man kan rapportere mye mer enn bare regnskapsinformasjon, som timelister, ordre og faktura, kunder, produkter og prosjekter for å nevne noen.

Kombinasjonen av data fra disse forskjellige kildene gir et kraftig analyseverktøy. Trenger man å supplere med informasjon utenfor økonomisystemet, tilrettelegger vi slik at dette også kan lastes opp eller importeres sømløst.

Skal man lage egne rapporter trenger man en kort introduksjon for å komme i gang. Dette gjør vi ved fysisk oppmøte eller via skjermdeling. Når rapportoppsettet er definert kan denne vises på mange forskjellige måter som f.eks på prosjekt- eller avdelingsnivå, eller sammenlignet mot en annen periode, budsjett eller prognose. Ønsker man å lage prognoser så er dette bare et ytterligere valg. Ønsker man ikke selv å lage rapporter, ta kontakt med oss så lager vi disse.

Likviditetsstyring gjøres ved å ta ut rapporten fra Prisolve og bearbeide den videre i et regneark om ønskelig.

Slik kommer du i gang:

  • besøk oss på https://www.prisolve.com/ og klikk på knappen «Prøv her gratis» og registrere deg
  • du velger hvilket selskap du vil se i Prisolve
  • du får tilgang til standardrapportene
  • ønsker du flere rapporter eller starthjelp med å lage egne rapporter kontakter du oss på support@prisolve.com