Proplan.net Personal

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Proplan.net Personal

— Fullverdig Personalsystem i Skyen

Personregister og grunndata som avdelinger i Tripletex og Proplan.net Personal synkroniseres 2-vei.

Disse passer integrasjonen for:

  • Passer alle kunder eller byråkunder som har Tripletex og som ønsker en utvidelse til et fullverdig personalsystem.

Slik fungerer det:

Etter at integrasjonen er satt opp kjører den automatisk i bakgrunnen uten at det er behov for noen manuelle prosesser. Personalsystemet blir som en utvidelse av Tripletex.

Slik kommer du i gang:

Integrasjonspartner

Proplan Utvikling as