Reknes WMS

Reknes WMS er et forretningssystem bygget for avfallsbransjen. Et modulbasert system for alle behov innenfor avfallshåndtering. Løsningen brukes i dag av transportører, offentlige og private avfallsselskap, deponi, returselskap og energigjenvinningsanlegg.

Kategori

Fagsystemer

Integrasjonspartner

Reknes AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen eliminerer dobbeltarbeid mellom fagsystemet Reknes WMS og regnskapsprogrammet Tripletex.
En typisk arbeidsflyt:
Kunder, varer, priser oppstår og ligger i Reknes WMS.
I fagsystemet registreres avfall som «farlig» og blir det deklarert gjennom en integrasjon «Avfallsdeklarering». Alt avfall kan spores til kunde og nedstrømsbehandling, og gir grunnlag til pålagt rapportering til kunde og myndigheter.
Fagsystemet styrer aktiviteter og som et resultat oppstår fakturagrunnlag og faktura blir utsendt.
Regnskapsdata oversendes Tripletex og videre oppfølging som registrering av betaling og purring utføres her.

Slik deles dataen

Tripletex
Reknes WMS
Hovedbok
.
Tripletex
Reknes WMS
Virksomhet/underenhet
.
Tripletex
Reknes WMS
Faktura
.
Tripletex
Reknes WMS
Kunde
.
Tripletex
Reknes WMS