ShareFox utleiesystem

— Effektiviserer Tripletex for fakturering og kundesync
Kom i gang

Kategori

Fagsystemer

Integrasjonspartner

ShareFox
Brobekkveien 54
0598 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen gir kunden faktureringsgrunnlag og bidrar til kundeoppfølging.

Fakturagrunnlag dannes i ShareFox utleiesystem og sendes til Tripletex med status og kundeinfo. Kundeopprettelse ved nye kunder i ShareFox. I tillegg vil integrasjonen følge opp og gi status på faktura / fordringer.

Formålet med integrasjonen er å automatisk opprette en faktura i Tripletex for utleie-ordrer registrert i Sharefox. Som del av denne prosessen undersøker Sharefox om kunden det gjelder finnes i Tripletex. Hvis dette ikke er tilfelle vil kunden opprettes. Av regnskapsmessige hensyn trenger man å opprette et «utleie-produkt» i Tripletex som brukes på den registrerte fakturaen, og Sharefox vil slå opp i Tripletex for å verifisere at denne finnes.

Utover dette vil også Sharefox gjøre et oppslag for å se om en faktura er betalt. Dette gjøres på invoice/ endepunktet og man sjekker om gjenværende sum å betale er lik 0″

Slik deles dataen

Tripletex
Sharefox
Faktura
Informasjon om faktura sendes fra Tripletex til Sharefox
Tripletex
Sharefox
Kunde
Informasjon om kunde sendes fra Tripletex til Sharefox
Tripletex
Sharefox
Produkt
Informasjon om produkt sendes fra Sharefox til Tripletex
Tripletex
Sharefox
Fakturalinjer
Informasjon om fakturalinjer sendes fra Sharefox til Tripletex
Tripletex
Sharefox

Hvordan kommer jeg i gang?

For informasjon om hvordan denne integrasjonen settes oss, følg denne linken: https://help.sharefox.no/article/181-sharefox-invoicing-gateway-how-does-the-tripletex-integration-work