Webtemp

Denne integrasjonen knytter sammen Webtemp og Tripletex, og forenkler arbeidsprosessen din.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen hjelper med å overføre lønnsdata, hente lønnsarter og fjerne manuell overføring av lønnslinjer og medarbeiderinformasjon.

Slik deles dataen

Tripletex
Webtemp
Lønnsart
Sendes fra Tripletex til Webtemp
Tripletex
Webtemp
Lønnslinjer
Sendes fra Webtemp til Tripletex
Tripletex
Webtemp
Ansattopplysninger
Sendes fra Webtemp til Tripletex
Tripletex
Webtemp
Arbeidsforhold
Sendes fra Webtemp til Tripletex
Tripletex
Webtemp
Timeføring
Sendes fra Webtemp til Tripletex
Tripletex
Webtemp
Utlegg
Sendes fra Webtemp til Tripletex
Tripletex
Webtemp
Prosjekt
Sendes fra Webtemp til Tripletex
Tripletex
Webtemp

Hvordan kommer jeg i gang?

I Webtemp aktiveres dette på globalt oppsett under integrasjoner. Det er viktig å ha en dialog med support for å få ryddet unna gamle filer. Vi trenger en API-nøkkel som hentes ut i Tripletex.