Zettle av Visivo

Automatisk postering av salgsdata fra din Zettle-kassaløsning direkte inn i Tripletex.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Vi tilbyr to alternative oppsett tilpasset dine behov. Transaksjoner synkroniseres en gang i døgnet.

Alternativ 1: Bokføring per MVA sats
Velger du et enkelt oppsett, kan du bokføre salget ditt basert på MVA-satser. Dette er spesielt nyttig hvis du har en håndterbar mengde produkter eller tjenester med forskjellige MVA-satser. Med denne metoden blir din regnskapsføring mer oversiktlig og mindre tidkrevende.

For å komme i gang, må du først koble din Zettle-konto til Tripletex. Når dette er gjort, vil all salgsinformasjon automatisk overføres til Tripletex basert på de relevante MVA-satsene. Dette inkluderer følgende:

  • Omsetning: Total salgsverdi fordelt per MVA-sats.
  • Inntektskonto: Salg og returer fordelt på ulike inntektskonti i din kontoplan.
  • Rabatter: Eventuelle rabatter som er gitt på salget vil også bli trukket fra.
  • Gebyrer: Betalingsgebyrer og andre kostnader relatert til salget blir også overført.
  • Utbetalinger fra Zettle til driftskonto.

Dette gjør at du kan fokusere mer på å drifte bedriften, og slipper å bruke unødig tid på manuell bokføring. Integrasjonen sørger for at all informasjon blir overført nøyaktig og i sanntid, slik at du alltid har oppdatert informasjon i ditt regnskapssystem.

Alternativ 2: Bokføring per produktkategori
For deg som ønsker en mer detaljert regnskapsføring, er det avanserte oppsettet perfekt. Her blir hver transaksjon bokført per produktkategori, noe som gir en dypere innsikt i virksomhetens økonomi.

Med dette oppsettet kan du enkelt følge med på omsetningen per varetype. Dette er spesielt nyttig for bedrifter med et bredt produktspekter, som ønsker å analysere inntjeningen nøyaktig. Når du integrerer Zettle med Tripletex på denne måten, fordeles salgene automatisk til spesifikke inntektskontoer basert på produktkategoriene i Zettle kassasystem.

Skreddersydd oppsett
Vi kan også tilby en fullstendig skreddersydd integrasjon som er tilpasset dine spesifikke behov. Ta kontakt med oss, så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

Slik deles dataen

Tripletex
Zettle av Visivo
Hovedbok
Bilag
Tripletex
Zettle av Visivo

Hvordan kommer jeg i gang?

Book en prat med oss her.