Kurs i Tripletex

Her finner du relevante kurs for å hjelpe deg i gang med Tripletex, enten du er nybegynner eller erfaren.

Digitale kurs

På grunn av koronasituasjonen vil alle kurs gjennomføres digitalt inntil videre. Påmeldingen er åpen frem til en en time før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å kansellere kurs med få deltagere, senest dagen før kursstart. Har du spørsmål om våre kurs eller webinarer, ta gjerne kontakt med oss på e-post: kurs@tripletex.no

Introduksjon til Tripletex

Kurset gir en enkel innføring i selve bruken av regnskapsprogrammet Tripletex. Målet er å gjøre seg kjent med programmet og gi et godt grunnlag for å arbeide videre i Tripletex.

Regnskap og lønn for deg som samarbeider med regnskapsfører

Kurset gir deg et godt grunnlag for å samarbeide med regnskapsfører i et moderne, skybasert økonomisystem.

Kurs i regnskapsmodulen for deg som er regnskapskyndig

Kurset passer for deg som regnskapsfører og for deg som har god regnskapsforståelse og fører eget regnskap. Kurset tar for seg god arbeidsflyt og rutiner i Tripletex.

Kurs i lønnsmodulen for deg som er regnskapskyndig

Kurset passer for regnskapsførere og for deg som har god lønnsforståelse og utbetaler lønn for eget selskap. Kurset tar for seg god arbeidsflyt og rutiner i Tripletex.

Innføring i prosjekt og fakturering

Kursets mål er å gi en bedre kunnskap/forståelse for hvordan prosjektmodulen fungerer og kan benyttes som et godt verktøy i Tripletex. Prosjektmodulen er et styringsverktøy som blant annet gir deg oversikt over timebruk, kostnader og lønnsomhet